vingers in de lucht

Doorlopende leerlijn

Om ieder kind maximaal de kans te geven zich te kunnen ontplooien, is voor- en vroegschoolse opvang belangrijk. Ook een soepele overgang naar de middelbare school is belangrijk.

De PO-Raad en VO-raad willen een nieuw onderwijssysteem met daarin een funderende en kwalificerende fase.

Jonge kind (0-6 jaar)

In de eerste jaren van hun leven ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs.

Overgang PO-VO

De overstap van de basis- naar voorgezet onderwijs is een belangrijk moment.