Bijeenkomst

Masterclass toetsing: de waarde van de toets

18 september 2024
14:30 - 17:00

Kanaal 30
Kanaalweg 30
3526 KM Utrecht

Aanmelden
Organisator(s)
PO-Raad
Interessant voor
Schoolbestuurders
Schoolleiders
Adviseurs
Overig

Afgelopen maand was er de nodige ophef over de doorstroomtoets. Aanvankelijk bedoeld om bij te dragen aan kansengelijkheid maar de vele signalen uit de sector toonden een ander beeld. Scholen konden de uitslagen niet plaatsen én de uitslagen bleken niet te corresponderen met de resultaten in het leerlingvolgsysteem.

Zowel het ministerie van OCW als het CvTE geven aan dat de doorstroomtoetsen onderling vergelijkbaar zijn. De PO-Raad benadrukt het belang van een goed, landelijk beeld. Om antwoord te kunnen geven op de vragen die leven is nader onderzoek nodig naar de variabelen die zorgen voor verschillen tussen de toetsen, ondanks de vergelijkbare basis van de toets. De PO-Raad duikt de komende tijd dieper in de cijfers. 

Tegelijkertijd zijn er vele vraagstukken rondom de waarde van toetsing in de sector. Verschillende perspectieven maken het complex om als schoolorganisatie een eenduidige visie op toetsing te ontwikkelen. Ook in relatie tot het versterken van de basisvaardigheden en de ontwikkeling van de kerndoelen in het curriculum. De PO-Raad gaat hier graag met haar leden en de sector over in gesprek.  

Daarom organiseren we op 18 september de Masterclass toetsing: de waarde van de toets. Op dit moment zijn we met verschillende betrokken partijen in gesprek over het vormgeven van deze Masterclass. Aan het programma wordt nog gewerkt. We kunnen je alvast verklappen dat René Kneyber de keynote spreker is. Kneyber is auteur en voormalig lid van de Onderwijsraad en voormalig docent wiskunde.

Meld je alvast aan!

De Masterclass toetsing vindt plaats op 18 september 2024 in Kanaal 30 in Utrecht tussen 14.30 uur en 17.00 uur.  Schoolbesturen, schoolleiders, intern begeleiders, kwaliteitsmedewerkers en leraren zijn van harte welkom. Aanmelden kan via het onderstaande aanmeldformulier. We streven naar een evenredige verdeling van deelnemers. 

Let op! Er zijn inmiddels meer aanmeldingen dan beschikbare plekken op de locatie. De PO-Raad kijkt of de masterclass hybride aangeboden kan worden.