Ondersteuning voor besturen

De Inspectie van Onderwijs verwacht van besturen dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de onderwijskwaliteit en financieel verstandige keuzes maken. Om dat te toetsen, wordt het onderzoekskader gebruikt. Dat werd in augustus 2021 herzien.

Een bestuur wordt beoordeeld op:

  • De manier waarop kwaliteitszorg is ingericht (BKA1)
  • De kwaliteitscultuur (BKA2) 
  • De manier waarop evaluatie, verantwoording en dialoog plaatsvindt (BKA3)

Meer over het onderzoekskader

Als school en/of bestuur een onvoldoende krijgt van de inspectie

De PO-Raad heeft een team van deskundigen voor je klaar staan. Zij hebben ruime ervaring met ondersteuning in regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs en willen samen met jou, als schoolleider of -bestuurder, de kwaliteit van onderwijs verbeteren.

Preventief aan de slag? 

In het schooljaar 2022-2023 kunnen ook besturen die geen onvoldoende hebben gekregen van van de inspectie, maar wel zorgen hebben over de onderwijskwaliteit bestuursondersteuning krijgen vanuit het project Goed Worden Goed Blijven +. 

> Lees meer over dit preventieve bestuursondersteuningstraject op de PO-Academie.

Vragen of aanmelden?

Stuur een mail naar n.deelstra@poraad.nl. Snel reactie nodig? Programmamanager Nienke Deelstra is ook bereikbaar via 06 1396 5256. 

Je kunt je ook direct aanmelden voor bestuursondersteuning via het aanmeldformulier