Seksuele intimidatie op school

Seksueel misbruik en seksuele intimidatie op school gaan meestal over gedrag van medewerkers. Als je als schoolbestuur een vermoeden hebt van seksueel misbruik in het onderwijs, neem dan direct contact op met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

In schooljaar 2020/2021 zag de inspectie een stijging van het aantal meldingen over seksueel misbruik van minderjarige leerlingen en studenten door een ‘met taken belaste persoon’. Dat zijn leraren, ondersteunend en/of niet-onderwijzend personeel. Voor actuele cijfers over seksueel misbruik in het onderwijs kijk je op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Dit vraagt om actie. De PO-Raad bereidt in 2022 een aanpak voor. Dat doen wij samen met andere onderwijsorganisaties, zoals de VO-raad, MBO Raad, Stichting School & Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en OCW. In deze aanpak verkennen we mogelijke oplossingen, zoals een Code Sociale Veiligheid, vergewisplicht, periodieke of continue VOG-screening en voorlichting en professionalisering.  

Wat doet de vertrouwensinspecteur?

Bij seksueel, psychisch of fysiek geweld op school kun je altijd terecht bij een vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Zij zijn er voor ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen en vertrouwenspersonen op school. De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert, bijvoorbeeld over hoe je een formele klacht moet indienen of aangifte moet doen.

Wanneer ben je verplicht een melding te doen?

Heb je - als medewerker op een school - een vermoeden van seksueel misbruik van een minderjarige leerling of student door een met taken belaste persoon? Dan ben je verplicht om dit te melden bij het schoolbestuur.

Heb je - als schoolbestuur - een vermoeden van seksueel misbruik van een minderjarige leerling of student door een met taken belaste persoon? Dan ben je verplicht om te overleggen met de vertrouwensinspecteur. Als er sprake is van een redelijk vermoeden, zal de vertrouwensinspecteur het bestuur opdragen om aangifte te doen. Meer over de vertrouwensinspecteur, en de meld-, overleg- en aangifteplicht lees je op de website van de Inspectie.

Ook als je twijfelt of er sprake is van seksueel misbruik of seksuele intimidatie, is het verstandig om contact op te nemen.

Het belang van een veilig schoolklimaat

Om melding te (durven) maken van een onveilige situatie, is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. De PO-Raad trekt samen op met Stichting School & Veiligheid. Zij kan besturen en scholen hierbij ondersteunen.

rugzakjes