Samen voor de leerling in 2016

De PO-Raad heeft in 2015 aandacht gevraagd voor een paar grote onderwerpen die voor onze sector van belang zijn. Denk daarbij aan de ontoereikende bekostiging en de noodzaak voor snel internet op alle scholen. Door ons initiatief komt er meer regie op onderwijs en zorg voor vluchtelingenkinderen. Samen met onze partners in gemeenten, welzijn en kin­deropvang hebben we gepleit voor wetswijziging ten behoeve van IKC’s. We stonden aan de voet van #Onderwijs2032. We praten en experimenteren mee op een nieuw Inspectiekader.

We helpen mee Passend Onderwijs goed ingevoerd te krijgen. We presenteerden een verkenning voor een universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs.

En er was nog veel meer! Ook in 2016 zullen wij onze leden ondersteunen, de sector versterken en de sector op de kaart blijven zetten. Om de leerling.

De PO-Raad heeft zich ontwikkeld tot dé stem van de sector. Dat is bijzonder, gezien de omvang van de sector en ook gezien de enorme diversiteit: naar schooltypen (basis-, speciaal basis-, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs), naar grootte en naar denominatie. De PO-Raad vertegenwoordigt nu 94% van de leerlingen in het primair onderwijs, maar we streven ernaar de hele sector te mogen vertegenwoordigen.

We merken dagelijks dat de politiek, de media  en maatschappelijke organisaties ons weten te vinden. De PO-Raad heeft een zichtbare positie verworven in het maatschappelijke - en politieke krachtenveld.

Voor onze sector is het van belang dat we de vereniging in 2016 groter en sterker maken. Op deze manier kan de PO-Raad de sector namelijk nog beter vertegenwoordigen op al die plekken, die voor onze achterban van belang zijn.

in 2016 naar een krachtige sector waar de leerling beter van wordt

De PO-Raad wenst u mooie feestdagen.

Rinda den Besten
Voorzitter PO-Raad

 

Simone Walvisch
Vicevoorzitter PO-Raad

 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 16 december 2015