Nieuws

Leden PO-Raad stellen kwaliteitsagenda vast

De leden van de PO-Raad hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering de kwaliteitsagenda en het beroepsprofiel funderend onderwijs vastgesteld. Hiermee is een grote stap gezet in het verder professionaliseren van de sector. Daarnaast spraken de schoolorganisaties elkaar over de kwaliteitsagenda, accreditatie, inclusiever onderwijs en de sectorrapportage. 

De leden committeren zich met de kwaliteitsagenda onder ander aan minimumeisen van onderwijskwaliteit, bestuurlijke professionaliteit en transparantie. 

Verenigingszaken 

Daarnaast zijn er twee nieuwe leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie benoemd, Fatima El Faraji van El Amal en Ingeborg Schrama van QliQ Primair Onderwijs. Theo Schraven is voor een periode van twee jaar benoemd als onafhankelijk voorzitter benoemd, Wij feliciteren hen van harte met hun benoeming. Ten slotte is de begroting 2024 voor goedgekeurd na een positief advies van de Auditcommissie.

World café

In het World Café zijn de leden in gesprek gegaan over accreditatie, onderwijsregio’s, inclusiever onderwijs en de sectorrapportage. Het waren geanimeerde gesprekken, voorgezeten door leden die betrokken zijn bij het onderwerp. Zo werden er inspirerende voorbeelden gedeeld van vormen voor inclusiever onderwijs. 

Bibi Dumon Tak en Lev Avitan

Dumon Tak hield een inspirerend betoog over jeugdliteratuur. Ook pleit zij ervoor om de literatuur veel diverser te maken, zodat alle kinderen zich herkennen en geïnspireerd raken om te gaan lezen. De ALV werd afgesloten met spoken word door woordkunstenaar Lev Avitan. 

wensen in kaart

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten