Nieuws

Bestuurders over de Benchmark

In de Benchmark PO&VO kunnen schoolbesturen hun eigen gegevens naast die van vergelijkbare besturen leggen: gegevens over medewerkers, inzet van middelen en onderwijsopbrengsten. We vroegen drie bestuurders wat ze van de Benchmark vinden.

Medio januari 2021 komt de Benchmark openbaar. Alles schoolbesturen hebben toegangsgegevens ontvangen en kunnen daarmee hun eigen data toelichten in de benchmark

Bestuurders Michel Dankers, Ingrid Sluiter en Ewald van Vliet vertellen wat de benchmark voor hen betekent en roepen collega-bestuurders op om mee te doen.