Nieuws

Eerste Kamer stemt tegen afschaffen fusietoets

De fusietoets is een bureaucratisch blok aan het been, schreven de PO-Raad en VO-raad in een brief aan de senaat. De sectororganisaties pleiten al jaren voor het afschaffen van de toets om scholen in het po en vo die te maken hebben met krimp te ondersteunen. Het mocht niet baten: de Eerste Kamer stemde tegen het wetsvoorstel van minister Arie Slob (Onderwijs), waarmee een einde zou komen aan de ondoorzichtige en onvoorspelbare fusietoets.

‘Het is een guillotine op het eind’, stelt PO-Raad vicevoorzitter Anko van Hoepen deze week in het Parool. ‘In mijn vorige baan was ik schoolbestuurder in Zeeland en heb ik zelf gezien dat fuseren soms bittere noodzaak is om scholen die te klein zijn en onder opheffingsnorm zitten open te houden.’

Samenwerking in krimpgebieden

Het stimuleren van samenwerking tussen scholen en schoolbesturen in krimpgebieden is daarom van groot belang. Alleen op deze manier kan een divers en hoogwaardig onderwijsaanbod in de regio mogelijk blijven. De fusietoets bemoeilijkt samenwerking en heeft een afschrikwekkende werking. De PO-Raad en VO-raad vinden dat de Wet Medezeggenschap voldoende mogelijkheden geeft om een fusie te toetsen. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de plannen voor de fusie tussen scholen, de gemeenschapelijke medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht als schoolbesturen willen fuseren.

Toekomstige fusies

Sinds 2018 geldt een lichtere procedurele toets. Dat bepaalde minister Slob in aanloop naar de afschaffing van het wetsvoorstel. De PO-Raad gaat in gesprek met het ministerie van OCW over hoe de sector met toekomstige fusies moet omgaan.

Uitzondering voor de Waddeneilanden

De senaatsfractie van GroenLinks diende een motie in waarmee ze minister Slob wilde vragen een uitzondering te maken voor de Waddeneilanden, om ook daar een divers onderwijsaanbod te behouden. Voor het voorstel van GroenLinks was geen meerderheid in de Eerste Kamer. Verschillende fracties gaven aan ‘niet op de stoel van de Tweede Kamer te willen zitten’. Ook zou deze uitzondering voor meer krimpgebieden nuttig zijn, daar zou het wetsvoorstel voor het afschaffen van de fusietoets nu juist in voorzien.

Update bericht - Minister Slob heeft via de beantwoording van Kamervragen laten weten dat nu het wetsvoorstel is verworpen wordt teruggevallen op de huidige situatie. 'In de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 is geregeld dat in het funderend onderwijs alleen de lichte toets van toepassing is. De positie van de medezeggenschapsraden ten aanzien van fusies zal bovendien niet veranderen. De via amendering van uw Kamer in het wetsvoorstel opgenomen waarborgen voor de positie van de medezeggenschapsraad zullen niet doorgaan. Ten slotte zal het vereiste van overlap in de voedingsgebieden van scholen bij een institutionele fusie in het voortgezet onderwijs niet worden versoepeld. Dat leidt met name voor enkele scholen op de Waddeneilanden tot een lastige situatie. Ik ga onderzoeken of ik daar een oplossing voor kan vinden', schrijft minister Slob aan de Tweede Kamer.