Expertgroepen en netwerken

Leden van de PO-Raad ontmoeten elkaar in de Expertgroepen van de vereniging. Deze Expertgroepen worden gevormd door schoolbestuurders en schoolleiders in het primair onderwijs. De expertgroepen komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar en kunnen afhankelijk van de agenda andere gremia, sectoren of organisaties laten aansluiten bij de bijeenkomsten.

Expertgroepen

Doel van de Expertgroepen is het adviseren van het bestuur op de lijnen van de Strategische Agenda en het agenderen van belangrijke thema’s die leven in de sector. Ook kan het bestuur van de PO-Raad een beroep op de expertgroepen doen in het geval zij een actuele ontwikkeling aan de expertgroep voor wil leggen. Dit komt de slagvaardigheid van de vereniging ten goede.

De zes Expertgroepen zijn gekoppeld aan een lijn uit de Strategische Agenda van de PO-Raad:

  • School en Omgeving
  • Onderwijskwaliteit
  • Onderzoek en Innovatie
  • Professionele teams
  • Goed Bestuur
  • Bekostiging

Netwerken

De PO-Raad kent naast de Expertgroepen ook een aantal Netwerken: