Verenigingscommissies en netwerken

De Verenigingscommissies van de PO-Raad zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de ambities van onze Strategische Agenda De Kracht van het Collectief. Leden van de PO-Raad werken aan de strategische doelen in verbinding met de alle andere leden van de PO-Raad en partners in en rondom het onderwijs. Daarnaast adviseren de Verenigingscommissies het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd over actuele vraagstukken en ontwikkelingen.

Verenigingscommissies

De Verenigingscommissies zijn verbonden met de belangrijkste ambities uit de Strategische Agenda: Kwaliteit, Onderwijskansen en Arbeidsmarkt en Arbeidszaken. Deze laatste commissie vervult tevens de rol van de statutaire Arbeidsvoorwaardencommissie.

Bekijk hier de Verenigingscommissies en Themacommissie Digitalisering

Netwerken

De PO-Raad kent naast de Verenigingscommissies ook een aantal Netwerken: