Verenigingscommissies en netwerken

De Verenigingscommissies van de PO-Raad zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de ambities van onze Strategische Agenda De Kracht van het Collectief. Leden van de PO-Raad werken aan de strategische doelen in verbinding met de alle andere leden van de PO-Raad en partners in en rondom het onderwijs. Daarnaast adviseren de Verenigingscommissies het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd over actuele vraagstukken en ontwikkelingen.

Verenigingscommissies

De Verenigingscommissies zijn verbonden met de belangrijkste ambities uit de Strategische Agenda: Kwaliteit, Onderwijskansen en Arbeidsmarkt en Arbeidszaken. Deze laatste commissie vervult tevens de rol van de statutaire Arbeidsvoorwaardencommissie.

Klik hier voor meer informatie over de Verenigingscommissies en de leden van de verenigingscomissies. 

Netwerken

De PO-Raad kent naast de Verenigingscommissies ook een aantal Netwerken: