Nieuws

Levering zelftesten aan scholen

Scholen hebben deze week een brief ontvangen van het ministerie van OCW over de levering van corona-zelftesten. Ook heeft het ministerie een handreiking gepubliceerd met meer informatie over het gebruik van de zelftesten. De PO-Raad ziet dat scholen zich tot het uiterste inzetten om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen tijdens de pandemie en hoopt dat de inzet van zelftesten het onderwijs wat lucht kan geven.

Vanaf maandag 19 april start het ministerie van OCW met de distributie naar scholen. Het is daarbij belangrijk dat er minimaal één persoon op school aanwezig is om de levering op school in ontvangst te nemen. De distributeur zal tenminste één dag vooraf per e-mail aangeven wanneer de school de levering kan verwachten.

Voor scholen die in de laatste week van april al vakantie hebben, valt de periode van distributie in de meivakantie. Het is dan moeilijk om te regelen dat er iemand op school is om de testen aan te nemen. De PO-Raad heeft dit aangegeven bij het ministerie van OCW, maar vanwege de grote logistieke uitdaging wordt er een beroep gedaan op scholen om ervoor te zorgen dat iemand de zelftesten in ontvangst kan nemen.

Altijd vrijwillig

Het gebruik van de zelftesten voor onderwijspersoneel is altijd vrijwillig. In het voortgezet speciaal onderwijs kunnen ook leerlingen risicogericht worden getest. De zelftesten voor leerlingen worden dan alleen gebruikt als er iemand op school is besmet met het coronavirus en bij toestemming van ouders of verzorgers. Voor het vso volgt komende week nog meer informatie vanuit het ministerie van OCW.

Meer informatie?

Op deze pagina van lesopafstand.nl vind je de brieven van het ministerie van OCW met meer praktische informatie, handreikingen voor het po, so en vso en voorbeeldbrieven voor onderwijspersoneel en ouders/verzorgers en e-learnings en lesmodules. Heb je daarna nog vragen over de zelftesten, dan kunnen scholen en schoolbesturen terecht bij een helpdesk. Deze helpdesk is vanaf maandag 19 april bereikbaar en contactgegevens vind je in de brief van het ministerie.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten