Nieuws

PO-Raad: 'Scholen, laat zelf je resultaten zien'

Afgelopen maandag publiceerde RTL Nieuws haar jaarlijkse ranglijst van eindtoetsscores van alle Nederlandse basisscholen. Reformatorische basisscholen presteren volgens RTL Nieuws beter op de eindtoets dan andere groepen scholen. Ook de islamitische scholen komen er dit jaar goed vanaf. De PO-Raad is voor transparantie, maar tegen dergelijke rankinglijstjes.

De PO-Raad wijst scholen daarom op de mogelijkheid nu zelf hun gegevens te publiceren op de site Scholenopdekaart.nl. Hier kunnen scholen een genuanceerder beeld geven van hun resultaten. Zo wordt op Scholenopdekaart.nl bijvoorbeeld rekening gehouden met het percentage gewichtenleerlingen (uit achterstandsmilieu) op een school en met kinderen met ernstige leerproblemen. Ook kunnen scholen hun eigen situatie bij de cijfers toelichten en daarmee in context plaatsen.

De PO-Raad geeft de voorkeur aan deze manier van verantwoorden, omdat het meer recht doet aan verschillen en aan vertrouwen in de sector. Overigens kunnen op Scholenopdekaart.nl ook scholen vergeleken worden, maar hier heeft dit als functie ouders te helpen hun zoektocht naar een school voor hun kind te vergemakkelijken. Op dit moment voeren de PO-Raad en VO-raad een bezoekersonderzoek uit om de site verder te optimaliseren. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten