Ondersteuningstraject

Herstel op het gebied van kwaliteit

Goed Worden, Goed Blijven
Gehele jaar
Flexibel
Gratis

Op locatie

Meld je aan
Interessant voor
Schoolbestuurders
Organisator
PO-Raad

Elke vier jaar doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder schoolbestuur naar de kwaliteit. In een aantal gevallen komt daar een onvoldoende beoordeling uit. Met dit ondersteuningstraject van het programma 'Goed worden, goed blijven' kun je als bestuur werken aan de herstelopdracht(en) en krijg je begeleiding van een ervaren adviseur. 

Wat is het doel? 

Toewerken naar een voldoende beoordeling én een volgende stap zetten in de verbetering van de kwaliteit, dat zijn de doelen van dit ondersteuningstraject voor besturen. 

Voor wie?

Het uitgangspunt van het 'bestuursgericht toezicht' is dat besturen verantwoordelijk zijn voor de onderwijskwaliteit en de initiatieven die daaruit voortvloeien. Dit ondersteuningstraject is speciaal ontwikkeld voor besturen die een onvoldoende beoordeling hebben gekregen op een of meer standaarden uit het inspectiekader en aan de slag willen om hun kwaliteitszorg weer op orde te krijgen. 

Wat houdt de ondersteuning in?

De ondersteuning is maatwerk en de precieze invulling hangt af van je/jullie ondersteuningsvraag. Je wordt als bestuurder gekoppeld aan een ervaren adviseur die feedback geeft en adviseert.  

Het traject bestaat in elk geval uit de volgende stappen:

  • Je start met een kort intakegesprek, waarna je gekoppeld wordt aan een adviseur die past bij je/jullie vraagstuk.
  • Je voert een uitgebreid kennismakingsgesprek met de adviseur waarbij het inspectierapport het uitgangspunt vormt. Samen stellen jullie scherp waar de ondersteuningsbehoefte ligt. Mogelijk, en uiteraard in overleg, vinden aanvullende gesprekken plaats met andere stakeholders. 
  • De adviseur ondersteunt (mogelijk) met een analyse (bestuursscan) of bij het maken van een (maatwerk) plan voor de vervolgstappen op de korte en middellange termijn.
  • Jullie kijken opnieuw samen waar in de uitvoering ondersteuning nodig is. 

Geen extra kosten

Het programma 'Goed worden, goed blijven' is bedoeld voor scholen en besturen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs die als onvoldoende of zeer zwak zijn beoordeeld door de inspectie. Het programma wordt betaald vanuit subsidiegelden. Voor de betrokken scholen en besturen zijn er daarom geen kosten aan verbonden.

Wil je meer weten of aanmelden?

Heb je een onvoldoende beoordeling en krijg je graag ondersteuning bij de herstelopdracht? Meld je dan aan via het aanmeldformulier

Goed Worden, Goed Blijven