Professionalisering bestuur

Bewust besturen is essentieel voor goed onderwijs. Dat betekent continue aandacht voor professionalisering.

De leden van de PO-Raad beschrijven in de Code Goed Bestuur wat zij verstaan onder goed bestuur. En wat we van elkaar kunnen leren in bestuurlijke visitaties.

Onze standpunten

Horizontale verantwoording

Ieder schoolbestuur betrekt zijn intern toezicht, schoolteam(s) en ouders actief bij de organisatie en het beleid in en om de school/scholen.

Ieder schoolbestuur betrekt zijn intern toezicht, schoolteam(s) en ouders actief bij de organisatie en het beleid in en om de school/scholen. De 'horizontale dialoog' -het gesprek aangaan met de omgeving- hoort bij goed bestuur en past bij cyclische kwaliteitsverbetering. De PO-Raad stimuleert horizontale verantwoording waarbij schoolbesturen het gesprek aangaan met intern toezicht, ouders, schoolteams en de maatschappelijke omgeving. Schoolbesturen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid in juist in de dialoog met directe belanghebbenden komt onderwijskwaliteit tot stand.

Ieder schoolbestuur betrekt intern toezicht, schoolteam(s) en ouders actief bij het beleid in en om de school

Ieder schoolbestuur betrekt zijn intern toezicht, schoolteam(s) en ouders actief bij de organisatie en het beleid in en om de school/scholen. De 'horizontale dialoog' -het gesprek aangaan met de omgeving- hoort bij goed bestuur en past bij cyclische kwaliteitsverbetering.

Schoolbesturen verantwoorden zich proactief

Schoolbesturen geven het goede voorbeeld, verantwoorden zich proactief en spreken andere besturen aan wanneer dit nodig is.

Onderwijsbesturen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een transparante, proactieve verantwoording hoort bij de publieke middelen waar de sector mee werkt. Schoolbesturen in het primair onderwijs ontvangen lumpsumfinanciering. De overheid bepaalt niet welk bedrag een bestuur waaraan besteedt, dat bepaalt het schoolbestuur zelf. Deze vrijheid brengt de verantwoordelijkheid voor goede verantwoording met zich mee. In de Strategische Agenda van de PO-Raad hebben schoolbesturen met elkaar afgesproken dat zij zich actief verantwoorden over de eigen kwaliteit en die van hun scholen. Dat doen zij via onder meer jaarverslagen en Scholen op de kaart. Daarmee dragen zij ook bij aan de verantwoording van de sector als geheel.

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding
Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridische vraag? Als lid van de PO-Raad kun je die (na inloggen) direct online stellen in Mijn PO-Raad.

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.