Kennisgroep

Kennisgroep Bestuurssecretarissen

18 september 2024

PO-Raad
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht

Interessant voor
Schoolbestuurders
Organisator
PO-Raad

Binnen het primair onderwijs werken steeds meer bestuurssecretarissen. Zij ondersteunen het bestuur en de toezichthouders zodat iedereen goed binnen hun eigen verantwoordelijkheid kan opereren.

De Kennisgroep Bestuurssecretarissen is opgericht om elkaar te ontmoeten en dilemma's en actuele thema’s - zoals onderwijswetgeving, goed bestuur en de rol/functie van de bestuurssecretaris - met elkaar te bespreken. De Kennisgroep komt vier keer per jaar bij elkaar.

Aanmelden: 
Je kunt je aanmelden door te mailen naar: m.kluiter@poraad.nl.

Je kunt ook meedoen op