Nieuws

Conceptkerndoelen digitale geletterdheid en burgerschap opgeleverd

SLO heeft de conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid en burgerschap opgeleverd en aan demissionair minister Mariëlle Paul aangeboden. De PO-Raad is positief dat er een volgende stap is gezet in het actualiseren van het curriculum. Na de zomer worden de kerndoelen in de praktijk getoetst, scholen kunnen zich hiervoor aanmelden. 

Tijdens de fase van beproeven wordt onderzocht wat scholen nodig hebben om de nieuwe kerndoelen in te kunnen voeren. Hiervoor is de feedback van leraren en schoolleiders cruciaal om de conceptkerndoelen aan te kunnen scherpen.  

Dit zal naar verwachting in 2025 worden afgerond. De definitieve kerndoelen worden dan, in samenhang met de kerndoelen van de overige leergebieden, aangeboden aan het ministerie van OCW. 

Aanmelden voor de fase van beproeven

Is jouw school geïnteresseerd om de conceptkerndoelen te beproeven in jullie onderwijspraktijk? Stuur een e-mail naar actualisatiebeproeven@slo.nl.

Meer informatie? 

Download het kerndoelenboekje of lees meer op www.actualisatiekerndoelen.nl 
 

Kinderen zitten achter de laptop

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten