Veelgestelde vragen

Over Gespecialiseerd onderwijs

Is het verplicht om een leerlijn 'sociaal-emotionele ontwikkeling' te hebben in het speciaal onderwijs?

Sociaal-emotionele ontwikkeling is een kerndoel in het speciaal onderwijs. Dat betekent dat een school zich moet kunnen verantwoorden over de lessen die ze aanbieden op dit gebied. In dit geval moet er aandacht zijn voor zowel emotionele ontwikkeling als de ontwikkeling van sociaal maatschappelijke competenties. Hierover kun je meer lezen in de Wet op Expertise centra (WEC) in artikel 11, lid 3 en 4. Wil je weten welke methoden hiervoor veel worden gebruikt in het speciaal onderwijs? Op de website van de Sectorraad GO staat een overzicht.

Zijn scholen voor speciaal (basis)onderwijs verplicht om een eindtoets af te nemen?

Ja, op grond van artikel 18b Wet op de expertise centra.

Mag de school een verplichte ouderbijdrage vragen aan ouders van hoogbegaafde leerlingen?

Meer informatie over de ouderbijdrage voor activiteiten die voorzien in de ondersteuningsbehoefte van (begaafde) leerlingen kun je lezen op de website van de Rijksoverheid.