Ondersteuning bij kwaliteitsproblemen

Of een school van basiskwaliteit, onvoldoende of zeer zwak is, meet de Inspectie van het Onderwijs af aan diverse indicatoren. Zo wordt gekeken of de leerlingen van een school voldoende presteren, of hun leraren de lesstof duidelijk uitleggen en hun instructie op verschillende leerlingen kunnen afstemmen. Ook moet de school laten zien dat ze jaarlijks de resultaten van leerlingen evalueert en planmatig werkt aan verbeteringen. Deze indicatoren zijn vastgelegd in het toezichtskader voor het primair onderwijs

Een school presteert onvoldoende wanneer ze op te veel van deze indicatoren onvoldoende scoort. Daarnaast zijn er ook risicoscholen, scholen die zwak dreigen te worden maar dat nog niet zijn. In de wet is geregeld dat een zeer zwakke school een jaar de tijd krijgt om zich te verbeteren. Lukt dit niet, dan ziet een school dit terug in zijn bekostiging of kan deze worden gesloten.

De afgelopen jaren is het aantal scholen in het primair onderwijs dat onvoldoende scoort steevast afgenomen. Dat komt door de goede verbetertrajecten die zij hebben doorlopen. Daarnaast hebben veel schoolbesturen die te maken hebben gehad met een verbetertraject van een zeer zwakke school, ook de kwaliteit van al hun andere scholen versterkt. Een actuele stand van zaken van het aantal scholen dat zwak of zeer zwak is, wordt jaarlijks gepubliceerd in het Onderwijsverslag dat in april verschijnt.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad vindt dat alle leerlingen het beste onderwijs verdienen. Daarom is het belangrijk dat een zwakke of zeer zwakke school en scholen die dreigen af te glijden snel hulp krijgt. Sinds 2009 kent de PO-Raad hiervoor een programma: Goed worden en goed blijven. Onder de paraplu van dit programma biedt de PO-Raad op verschillende manieren ondersteuning aan schoolbesturen. Er is een speciaal programma voor scholen die onvoldoende zijn en een voor zeer zwakke scholen. Voor risicoscholen organiseert de PO-Raad diverse bijeenkomsten. Voor besturen met meerdere zwakke scholen is er de Bestuursscan

Meer weten?

Alle indicatoren op basis waarvan de Inspectie van het Onderwijs bepaalt of een school zwak of zeer zwak is, zijn te vinden op haar website van de Inspectie. Voor meer informatie over de ondersteuning van (zeer) zwakke scholen en risicoscholen door de PO-Raad kunt u in het menu verder navigeren of het infoblad downloaden. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met projectleider Anneke van der Linde. Leden van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk.

Laatste nieuws