Ondersteuning bij kwaliteitsproblemen

Of een school van basiskwaliteit is, onvoldoende of zeer zwak, meet de Inspectie van het Onderwijs af aan diverse indicatoren. Zo wordt gekeken of de leerlingen van een school voldoende presteren, of hun leraren de lesstof duidelijk uitleggen en hun instructie op verschillende leerlingen kunnen afstemmen. Ook moet de school laten zien dat ze jaarlijks de resultaten van leerlingen evalueert en planmatig werkt aan verbeteringen. Deze indicatoren zijn vastgelegd in het toezichtskader voor het primair onderwijs

Een school presteert onvoldoende wanneer ze op te veel van deze indicatoren onvoldoende scoort. In de wet is geregeld dat een zeer zwakke school een jaar de tijd krijgt om zich te verbeteren. Lukt dit niet, dan ziet een school dit terug in zijn bekostiging of kan deze worden gesloten.

De afgelopen jaren is het aantal scholen in het primair onderwijs dat onvoldoende scoort steevast afgenomen. Dat komt door de goede verbetertrajecten die zij hebben doorlopen. Daarnaast hebben veel schoolbesturen die te maken hebben gehad met een verbetertraject van een zeer zwakke school, ook de kwaliteit van al hun andere scholen versterkt. Een actuele stand van zaken van het aantal scholen dat zwak of zeer zwak is, wordt jaarlijks gepubliceerd in het Onderwijsverslag dat in april verschijnt.

Sinds 1 augustus 2017 begint de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht bij de schoolbesturen. Het bestuur moet daarbij laten zien hoe het de kwaliteitszorg voor zijn scholen heeft geregeld. Het schoolplan vormt daarbij het uitgangspunt. Heeft het bestuur dit niet op orde of loopt een school bijvoorbeeld het risico onvoldoende of zeer zwak te worden, zal de inspectie vervolgens ook de betreffende scho(o)l(en) bezoeken. 

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad vindt dat alle leerlingen het beste onderwijs verdienen. Daarom is het belangrijk dat een onvoldoende of zeer zwakke school snel hulp krijgt. Sinds 2009 kent de PO-Raad hiervoor een programma: Goed Worden Goed Blijven. Onder de paraplu van dit programma biedt de PO-Raad op verschillende manieren ondersteuning. Er is een speciaal programma voor scholen die onvoldoende zijn en een voor zeer zwakke scholen. Sinds augustus 2018 is er vanuit Goed Worden Goed Blijven ook ondersteuning voor besturen die van de Inspectie van het Onderwijs een herstelopdracht hebben gekregen. 

Meer weten?

Alle indicatoren op basis waarvan de Inspectie van het Onderwijs bepaalt of een school zwak of zeer zwak is, zijn te vinden op haar website van de Inspectie. Voor meer informatie over de ondersteuning scholen en besturen de PO-Raad kunt u in het menu verder navigeren Wie vragen heeft, kan contact opnemen met projectleider Anneke van der Linde. Leden van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk.

Laatste nieuws

  • Hoe kan een schoolbestuur de kwaliteitszorg binnen de organisatie verbeteren? Het is een urgente vraag, zeker nu de Inspectie van het Onderwijs sinds september 2017 haar vernieuwde toezicht begint en eindigt bij het schoolbestuur. De PO-Raad startte een pilot om schoolbesturen te ondersteunen bij de kwaliteitsverbetering.

  • Een jaar geleden begon de Inspectie van het Onderwijs met haar nieuwe toezicht. Dat begint nu bij schoolbesturen in plaats van bij de scholen zelf. Besturen die ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen hulp krijgen uit het programma Goed Worden, Goed Blijven van de PO-Raad. ,,Het nieuwe toezicht is een leerproces.’’

  • Scholen in Caribisch Nederland hebben sinds 2010 ‘grote vooruitgang’ geboekt. Dat schrijven ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Vrijwel alle scholen van primair tot hoger onderwijs hebben het niveau basiskwaliteit bereikt.