Ondersteuning bij kwaliteitsproblemen

Of het onderwijs op een school van basiskwaliteit is, onvoldoende of zeer zwak, meet de Inspectie van het Onderwijs af aan diverse indicatoren. Zo wordt gekeken of de leerlingen van een school voldoende presteren, of hun leraren de lesstof duidelijk uitleggen en hun instructie op verschillende leerlingen kunnen afstemmen. Ook moet de school laten zien dat ze jaarlijks de resultaten van leerlingen evalueert en planmatig werkt aan verbeteringen. Deze indicatoren zijn vastgelegd in het toezichtskader voor het primair onderwijs.

Een school presteert onvoldoende wanneer ze op te veel van deze indicatoren onvoldoende scoort. In de wet is geregeld dat een zeer zwakke school een jaar de tijd krijgt om zich te verbeteren. Lukt dit niet, dan ziet een school dit terug in haar bekostiging of kan deze worden gesloten. Hoeveel scholen zwak of zeer zwak zijn, wordt jaarlijks gepubliceerd in het Onderwijsverslag.

De Inspectie begint haar toezicht bij de schoolbesturen. Het bestuur moet daarbij laten zien hoe het de kwaliteitszorg voor zijn scholen heeft geregeld. Het eigen kwaliteitsbeleid vormt daarbij het uitgangspunt. Heeft het bestuur dit niet op orde of loopt een school bijvoorbeeld het risico onvoldoende of zeer zwak te worden, dan zal de Inspectie vervolgens ook de betreffende scho(o)l(en) bezoeken. 

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad vindt dat alle leerlingen het beste onderwijs verdienen. Daarom is het belangrijk dat een onvoldoende of zeer zwakke school snel hulp krijgt. Sinds 2009 kent de PO-Raad hiervoor een programma: Goed Worden en Goed Blijven. Hierin biedt de PO-Raad op verschillende manieren ondersteuning aan:

Het allerliefst willen we natuurlijk voorkomen dat scholen onvoldoende of (zeer) zwak worden. Daarom is er Goed Worden, Goed Blijven Plus. We moedigen scholen en besturen aan goed zicht te hebben op hun eigen situatie en te bepalen of extra acties nodig zijn. Gaat het goed (genoeg)? Of is het nodig om ambitieuzere doelen te stellen? Je kunt het Onderwijsresultatenmodel gebruiken om schooleigen ambities te formuleren. Hoe? Dat leggen we je hier uit. Bekijk ook of jouw school in aanmerking komt voor het ondersteuningstraject van Goed Worden, Goed Blijven Plus.  

Meer weten?

Alle indicatoren op basis waarvan de Inspectie van het Onderwijs bepaalt of een school zwak of zeer zwak is, zijn te vinden op haar website. Meer informatie over de ondersteuning van scholen en besturen door de PO-Raad vindt u in de links hierboven.
Wie vragen heeft, kan contact opnemen met projectleider Anneke van der Linde
Leden van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk.

Laatste nieuws