Toolbox

Verwerking kosten groot onderhoud in jaarrekening per 2024

De voorschriften voor het verwerken van de kosten van het groot onderhoud in de jaarrekening veranderen per 1 januari 2024. De meeste schoolorganisaties zullen daardoor een keuze moeten maken voor het verwerken van de kosten van groot onderhoud: activeren of het vormen van een voorziening. Als wordt gekozen voor de voorziening, dan moet deze veelal op een andere wijze worden vastgesteld, dan schoolorganisaties tot nu toe altijd deden. Voor de ondersteuning van schoolorganisaties bij de keuzes die gemaakt moeten worden voor een van de verwerkingswijzen, vind je hier informatie en tools. Deze toolbox wordt voortdurend bijgewerkt en aangevuld.