Nieuws

Nieuwe bestanden vangnetbepaling voor scholen gespecialiseerd onderwijs beschikbaar

Vernieuwde bestanden voor de uitvoering van de vangnetbepaling voor scholen gespecialiseerd onderwijs (go) zijn nu beschikbaar via MIJN DUO. Je kunt de bestanden vinden onder ‘Bekostigingsgegevens – Controleren bekostiging of Bekostigingsgegevens bekijken – Toename leerlingen na teldatum’. Op de website van het Steunpunt passend onderwijs vind je meer informatie over de vangnetbepaling en bijbehorende tools.

Eind 2023 heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) twee bestanden gepubliceerd die gebruikt kunnen worden voor de uitvoering van de vangnetbepaling voor go-scholen. Destijds is aangegeven dat de informatie begin 2024 helaas moest worden herzien, aangezien de bestanden nog niet helemaal aansloten op de bijbehorende handreiking. De nieuwe informatie is nu beschikbaar en vervangt de eerdere bestanden van december 2023.

De vangnetbepaling is er om vanuit samenwerkingsverbanden aanvullende bekostiging te verstrekken aan scholen voor gespecialiseerd onderwijs (speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) bij een meer dan gemiddelde toename van het aantal leerlingen na de teldatum van 1 februari.

Leerlingen zitten achter de computer in de klas

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten