Nieuws

Kamermotie maakt banenafspraak beter realiseerbaar

De Tweede Kamer heeft dinsdag 9 oktober een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd om het onderscheid tussen markt en overheid bij de Banenafspraak op te heffen. Daarmee wordt de uitvoering van de banenafspraak beter realiseerbaar. Dit ontslaat schoolbesturen echter niet van de verplichting om extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren.

De sector overheid, waartoe ook de schoolbesturen behoren, heeft als gevolg van eerder kabinetsbeleid veel laaggeschoold werk lang en duurzaam uitbesteed aan de markt. Dat gaat over aanwijsbaar 43.000 banen. Deze banen zijn in het algemeen geschikt voor mensen met een arbeidsbeperking. De mensen met een arbeidsbeperking die nu werkzaam waren in deze banen telden voor de banenafspraak mee bij de sector markt en niet bij de sector overheid. Door het wegvallen van het onderscheid tussen markt en overheid, vervalt dit knelpunt. Dit was een van de punten waar de PO-Raad lang voor heeft gepleit om de banenafspraak realistischer te maken.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) heeft al aangegeven dat ze de motie tot uitvoering zal brengen. Zij neemt naar eigen zeggen de 'handschoen' op om de afspraken simpeler te maken, zodat de verschillende sectoren met elkaar meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen creëren.

Scholen en schoolbesturen blijven ook na de aanpassing van de banenafspraak verplicht om mensen met een arbeidsbeperking een beter perspectief te geven op een reguliere baan. Zij moeten kansen krijgen om mee te doen in de samenleving. Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad: ,,Als onderwijssector zijn wij het verplicht aan de jongeren met een arbeidsbeperking om meer dan ons best te doen. Het gaat namelijk ook over de leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen. We moeten hen een kans bieden op een plek op de arbeidsmarkt. Ik weet dat het niet gemakkelijk is, maar ik zie in de praktijk wat het oplevert: voor de scholen, voor de teams, maar vooral voor de jongeren.’’

De doelstelling voor 2017 voor de sector overheid in de banenafspraak was 10.000 banen. De sector heeft daarvan de helft gerealiseerd. Dat waren er wel meer dan een jaar eerder (toen waren er 3.600 banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid).

De PO-Raad is met onder andere de ministeries van onderwijs en sociale zaken aan het kijken welke praktische ondersteuning schoolbesturen nodig hebben bij het realiseren van participatiebanen. De PO-Raad pleit er steeds voor dat die ondersteuning wordt uitgebreid en de doelstelling naar een realistisch niveau wordt bijgesteld. Scholen en schoolbesturen kunnen dan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid beter nemen.

Meer informatie over de banenafspraak is te vinden op de themapagina