Nieuws

Vakbonden kondigen collectieve actie op 27 juni aan

De PO-Raad heeft vandaag een formele aankondiging van de collectieve actie ontvangen van de onderwijsvakbonden AOb, CNV onderwijs, AVS, FvOv en FNV. De bonden roepen hun leden op tot een collectieve actie op dinsdag 27 juni a.s. om gedurende het eerste uur geen lesgevende taken te verrichten.

De PO-Raad is verzocht haar leden op de hoogte stellen van deze aankondiging en haar leden te verzoeken om de ouders tijdig in te lichten.

Het collectief actierecht is neergelegd in artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest. Door de formele aankondiging die de PO-Raad vandaag heeft ontvangen zijn de deelnemers aan de collectieve acties beschermd tegen oneigenlijke sancties van de werkgever.

Voor meer informatie over de actie, kunt u kijken op deze pagina. Daar vindt u ook de handreiking voor schoolbesturen bij een prikactie. 

Aankondiging collectieve actie van vakbonden, ontvangen 23 juni 2017
279.73 KB
Bevestiging ontvangst aankondiging collectieve actie PO-Raad
224.75 KB