Nieuws

Vakbonden kondigen collectieve actie op 27 juni aan

De PO-Raad heeft vandaag een formele aankondiging van de collectieve actie ontvangen van de onderwijsvakbonden AOb, CNV onderwijs, AVS, FvOv en FNV. De bonden roepen hun leden op tot een collectieve actie op dinsdag 27 juni a.s. om gedurende het eerste uur geen lesgevende taken te verrichten.

De PO-Raad is verzocht haar leden op de hoogte stellen van deze aankondiging en haar leden te verzoeken om de ouders tijdig in te lichten.

Het collectief actierecht is neergelegd in artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest. Door de formele aankondiging die de PO-Raad vandaag heeft ontvangen zijn de deelnemers aan de collectieve acties beschermd tegen oneigenlijke sancties van de werkgever.

Voor meer informatie over de actie, kunt u kijken op deze pagina. Daar vindt u ook de handreiking voor schoolbesturen bij een prikactie. 

Downloads

279.73 KB
224.75 KB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten