Nieuws

Vakbonden kondigen staking aan in Zuid-Holland en Zeeland

De onderwijsvakbonden roepen hun leden uit het primair onderwijs in de provincies Zuid-Holland en Zeeland op tot een staking gedurende een dag op woensdag 12 september. Dat hebben onderwijsvakbonden formeel aangekondigd in een brief aan de PO-Raad.

De PO-Raad heeft de formele aanzegging van de regionale actie ontvangen van de onderwijsvakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv. De bonden hebben de PO-Raad gevraagd om haar leden op de hoogte te stellen van deze aankondiging en hen te verzoeken om de ouders tijdig in te lichten. 

Het collectief actierecht is neergelegd in artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest. Door de formele aankondiging die de PO-Raad heeft ontvangen zijn de deelnemers aan de collectieve acties beschermd tegen oneigenlijke sancties van de werkgever.

Schoolbesturen vinden in de handleiding informatie over alle zaken waar werkgevers aan moeten denken voor, tijdens en na de staking. Leden van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk voor vragen over de actie.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten