Nieuws

Wat betekent schatting pensioenpremie 2019 voor de begroting 2019?

ABP verwacht dat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2019 met 2,2%-punt stijgt van 22,9% naar 25,1%. Met deze stijging wordt rekening gehouden bij het aanpassen van de cao, zodat deze wordt gedekt via de indexering van de personele bekostiging. 

Het ABP-bestuur heeft voor de zomer werkgevers geïnformeerd over een schatting van de pensioenpremie voor het jaar 2019 (zie volledig bericht op website ABP). Het definitieve percentage van de pensioenpremie wordt eind november door het ABP bestuur vastgesteld en gecommuniceerd. De premie voor de VPL-compensatie blijft naar verwachting 2,6%. Deze laatste premie wordt volledig door de werkgevers betaald. Voor de overige premies geldt dat werknemers ook een deel betalen.

De stijging van de pensioenpremies worden opgevangen vanuit de indexering van de personele bekostiging op grond van de referentiesystematiek. Kortom: de stijging is voor de begroting van een schoolbestuur budgetneutraal.