Nieuws

Grote stap naar ABP-pensioenregeling 2027

De Pensioenkamer (de sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren) hebben een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe ABP-pensioenregeling. Sociale partners hebben, samen met ABP, de ambitie om de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027 in te laten gaan.

Een nieuwe ABP-pensioenregeling is nodig vanwege het nieuwe pensioenstelsel dat volgt uit de Wet toekomst pensioenen. In gezamenlijkheid hebben de sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren de afgelopen tijd daarom gewerkt aan de nieuwe pensioenregeling.

Transitieplan

De komende periode wordt het hoofdlijnenresultaat uitgewerkt en toegelicht in een wettelijk voorgeschreven transitieplan. Het concept van dat transitieplan is naar verwachting in eind februari 2024 gereed. Verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers worden eind maart over het concept-transitieplan gehoord. Sociale partners streven ernaar om voor de zomer van 2024 een definitieve afspraak te hebben over de nieuwe pensioenregeling. ABP kan daarna aan de slag met de implementatie van de nieuwe pensioenregeling.

De PO-Raad werkt bij de gesprekken over de ABP-pensioenregeling namens het primair onderwijs samen met de andere organisaties voor de decentrale overheden en de onderwijssectoren in de Stichting Zelfstandig Publieke Werkgevers (ZPW).

Leraar en kinderen in de klas met kinderen