Nieuws

Kamer wil stokje steken voor ‘bezuinigingen’ onderwijsachterstanden

De Tweede Kamer wil dat het kabinet niet bezuinigt op onderwijs-achterstandenbeleid in grote steden. Alle gemeenten, groot en klein, moeten voldoende geld hebben om deze achterstanden aan te pakken, zo bepleitten PvdA, D66, CDA en SP donderdag in een debat over de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE).

Het kabinet stelt echter dat schoolbesturen en gemeenten tussen 2014 en 2020 samen 100 miljoen euro minder krijgen om achterstanden te bestrijden. Het geld wordt bovendien anders verdeeld. Dat zou erop neerkomen dat grote steden minder geld krijgen en kleinere gemeenten juist meer.
Volgens het kabinet is dat geoorloofd omdat volgens haar het aantal kinderen met een risico op achterstanden, met name in de grote steden, afneemt terwijl de kleinere gemeenten daarbij achterlopen. De grotere gemeenten ontvingen de afgelopen jaren naar verhouding meer geld voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). Investeringen door de 37 grote gemeenten in vve hebben ertoe geleid dat de kwaliteit van de vve daar fors verbeterde, bleek in juni uit een evaluatie van de wet.

De PO-Raad vindt dat alle kinderen die risico lopen op een taalachterstand gebruik moeten kunnen maken van goede vve. Ze maakt zich dan ook zorgen over de verschillen in bekostiging. De vier grote gemeenten waarschuwden in april per brief dat de nieuwe manier om het geld te verdelen succesvol beleid afbreekt. Volgens de steden blijft de noodzaak tot het bestrijden van achterstanden in de grote steden bestaan, omdat er steeds meer gezinnen uit Oost-Europa naar Nederland komen.

Criteria achterstanden en pleidooi PO-Raad

De verdeling van het geld moet niet langer worden gestoeld op het opleidingsniveau van de ouders, vindt de PO-Raad. Het kabinet kijkt nu niet naar de feitelijke achterstanden van leerlingen maar naar het opleidingsniveau van de ouders. Een leerling die de Nederlandse taal niet spreekt maar van wie de ouders in het thuisland hoger opgeleid zijn, wordt dus niet gezien als potentiele achterstandsleerling terwijl hij juist wél extra ondersteuning nodig heeft. Er zijn nieuwe, objectieve, criteria nodig op basis waarvan het geld voor onderwijsachterstanden kan worden verdeeld. De PO-Raad denkt graag met de overheid mee over welke criteria hiervoor geschikt zijn. De PO-Raad pleit ervoor de bedragen voor achterstandenbeleid te bevriezen, tot er nieuwe criteria zijn voor de vaststelling van onderwijsachterstanden.

Dekking

In het debat beloofde staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) begin november de financiële consequenties te hebben uitgewerkt van een situatie waarin de grote steden hun onderwijsachterstandsmiddelen behouden. Omdat de Tweede Kamer niet wil dat het kabinet bezuinigt op onderwijsachterstandenbeleid moet de Kamer zelf op zoek naar dekking hiervoor, vindt hij.