Code Goed Bestuur

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (pdf) hebben leden van de PO-Raad gezamenlijk vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur. Het is een leidraad voor schoolbesturen bij het realiseren van goed bestuur. 

De Code is een levend document: het heeft een ‘ontwikkelkarakter’. Want goed bestuur komt natuurlijk niet tot stand door het vaststellen van een code, maar doordat schoolbesturen invulling geven aan de principes van die Code. Zo kunnen zij zich als bestuur verder professionaliseren.

De leden van de PO-Raad hebben vastgelegd dat zij hun handelen toetsen aan de Code. Die is ook de leidraad voor het gesprek over de kwaliteit van het bestuurlijk handelen tijdens bijvoorbeeld bestuurlijke visitaties

Gesprek

Klokkenluidersregeling en Integriteitscode

Een klokkenluidersregeling (pdf) en integriteitscode (pdf) zijn verplichtende bepalingen in de Code Goed Bestuur. De PO-Raad heeft handreikingen opgesteld die besturen kunnen gebruiken als uitgangspunt voor een voor hen passende klokkenluidersregeling en integriteitscode. 

Meer weten?

Wil je meer informatie over de Code Goed Bestuur? Stel je vraag aan de Helpdesk of mail beleidsadviseur Hugo Verheul.

Meer lezen?