Intervisie

Bestuurlijke visitatie

Gehele jaar
€ 5.250 (excl. btw) peildatum 2023
Op locatie
Aanmelden
Interessant voor
Bestuurders
Organisator
PO-Raad

Hoe sta je ervoor als schoolbestuur, en waar kun je het nog beter doen? Die vragen staan centraal bij het bestuurlijk visitatietraject van de PO-Raad. Het doel is geen rapportcijfer, maar het ontdekken van ontwikkelpunten waarmee je je organisatie nog beter kan inrichten.  

Leren van een frisse blik van buiten

Je kunt als schoolbestuur veel leren van 'een frisse blik van buiten'. In gesprek met collega-bestuurders doe je nieuwe ideeën en inzichten op. Daarnaast reflecteer je met jouw organisatie op het bestuurlijk denken en handelen. Dat versterkt de bestuurlijke kwaliteit en draagt bij aan de verbetering van de organisatie én het onderwijs. 

Niet oordelen, maar ontwikkelen

De focus ligt op het in beeld krijgen van ontwikkelpunten en mogelijkheden voor verdere bestuurlijke professionalisering. Leren van elkaar staat centraal. De visitaties zijn niet bedoeld als audit of beoordeling.

Externe video URL

Vanuit een zelfevaluatie 

Het traject start met een zelfevaluatie. Deze kun je zelf doen als bestuur, of samen met andere schoolbesturen in een Lerend netwerk. Een visitatiecommissie, bestaande uit een aantal schoolbestuurders en een onafhankelijk voorzitter, bestudeert de evaluatie en gaat hierover in gesprek met het bestuur, het intern toezicht, de medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden. Uitkomst is een rapport met bevindingen en adviezen, dat je als bestuur kunt gebruiken in de kwaliteitscyclus.

Planning bestuurlijke visitatie

Meer weten? 

Lees de ervaringen met bestuurlijke visitatie van Kees Elsinga, bestuursvoorzitter van Openbaar Onderwijs Zwolle en het interview met Karen Peters, voorzitter College van Bestuur van STEV.  

Doe ook mee

Wil je ook graag feedback over het functioneren van je bestuur, zodat je jezelf nog verder kunt verbeteren? Meld je dan nu aan voor een bestuurlijke visitatie via het aanmeldformulier. Na je inzending, bekijkt de PO-Raad met jou hoe de visitatie het beste aangepakt kan worden.  

Lees meer over Schoolbesturen op de kaart.