Overgang PO-VO

De overstap van de basis- naar voorgezet onderwijs is in het Nederlandse onderwijs een belangrijk moment. Maar de druk die hierop ligt, is momenteel te groot. Onze leerlingen verdienen een flexibeler stelsel en selectie op een latere leeftijd.

Het resultaat: een kansrijker onderwijsstelsel. Tot het zover is, is het schooladvies leidend bij de overgang van po naar vo, met de eindtoets als second opinion.  

Onze standpunten

Op naar een kansrijker stelsel

In de huidige situatie is de druk op hét selectiemoment in groep 8 veel te groot. Dit verkleint de kansen van kinderen. Nederland moet een kansrijker onderwijsstelsel krijgen dat flexibeler is ingericht en waarin we later selecteren. 

Ieder kind moet zich maximaal kunnen ontplooien. Daarom is het belangrijk dat niet al op jonge leeftijd wordt bepaald welk niveau onderwijs een leerling aankan. Er moet een einde komen aan vroegselectie. De PO-Raad en VO-raad zijn voorstander van doorlopende leerlijnen, brede brugklassen en een funderende fase die loopt tot het moment dat een leerling vijftien jaar oud is. Daarna kan gekozen worden voor een beroepsgerichte of academische stroom.

Schooladvies en doorstroomtoets

Elke leerling heeft recht op een door de school zorgvuldig vormgegeven schooladvies. De doorstroomtoets is voor scholen een waardevol instrument om hun visie op een kind te toetsen. Beiden vormen nu helaas de ‘harde knip’ tussen primair en voortgezet onderwijs. Dat moet anders. Ons onderwijsstelsel moet kansrijker en daarvoor moeten we toe naar een soepele overgang van het primair- naar voortgezet onderwijs.

 

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar
Praktijkvoorbeeld

Stichting Rijdende School wil beter inzicht in de individuele leerlijnen van leerlingen

Actueel