Nieuws

Fiscale regels uitwisselen personeel in IKC's onder de loep

Er komt deze kabinetsperiode nog een werkgroep die de fiscaal-juridische houdbaarheid gaat toetsen van de modellen die integrale kindcentra (IKC) hanteren voor de btw-afdracht bij het uitwisselen van personeel. Die toezegging deed Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) gisteren aan de Tweede Kamer in het overleg over kinderopvang. 

De werkgroep zal vertegenwoordigd zijn door de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Onderwijs. De PO-Raad had hiervoor gepleit, net als de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang. 

Eerder dit jaar bleek uit een peiling van de PO-Raad dat driekwart van de schoolbesturen wel oren heeft naar een IKC, maar hierbij aanloopt tegen belemmerende regels, zoals het feit dat personeel dat voor de afdeling opvang werkt niet zomaar ook voor de school mag worden ingezet. Wie het opzetten van een IKC wel lukt, zijn vooral de grotere besturen. Zij hebben relatief gezien meer geld om de notaris van te betalen die hen wegwijs maakt in het woud van de juridische en fiscale regels.

De werkgroep gaat ook onderzoeken onder welke voorwaarden de toepassing van de btw-vrijstelling bij onderlinge inhuur van personeel nu al wél mogelijk is. Verder krijgt de werkgroep als taak om robuuste modellen te ontwikkelen voor samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, waarbij juridische, fiscale en governance-aspecten worden uitgewerkt.

Asscher neemt zorgen PO-Raad over harmonisatiewet serieus

In het debat wees Heerema (CDA) de minister op de zorgen die de PO-Raad uitte over de uitvoering van het wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang. De PO-Raad vreest dat de financiering voor werkende ouders nog complexer wordt en dat dit negatieve gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen. Wat de PO-Raad betreft moeten álle kinderen gratis toegang krijgen tot een voorschoolse voorziening.

Asscher zei deze zorgen serieus te nemen. Het is volgens hem nu zaak om de afgesproken maatregelen goed in te voeren. Ook zegde hij toe de Kamer te informeren over hoe de nieuwe geldstromen inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor ouders.

Lees hier de brief die PO-Raad deze week samen met andere brancheorganisaties stuurde.