Nieuws

Komst integrale peutervoorziening lijkt nog ver weg

Is kinderopvang een arbeidsmarktinstrument of is het een middel om kinderen goed van start te kunnen laten gaan op de basisschool? Die belangrijke vraag stond ter discussie tijdens het algemeen overleg kinderopvang in de Tweede Kamer, dat plaatsvond aan de vooravond van de Week van het Jonge Kind.  

De linkse partijen vestigden in het debat de aandacht op de het gezamenlijke pleidooi van de PO-Raad en haar voorschoolse partners voor het peuterplan: gratis toegang tot een voorschoolse voorziening voor 16 uur in de week, met als doel een einde te maken aan de versnippering en alle kinderen gelijke kansen te kunnen geven. Verschillende partijen wezen daarbij op de laatste Staat van het Onderwijs, waarin de Inspectie van het Onderwijs waarschuwt dat de tweedeling in de maatschappij nog verder toeneemt.

Eerder sprak de Sociaal-Economische Raad zich al uit voor een dergelijk plan. Ook de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang pleitte voor gratis toegang tot een basisvoorziening van zestien uur in de week in haar rapport ‘Tijd om door te pakken’.

Vrees voor verwatering

Staatssecretaris van Ark (Sociale Zaken) liet echter weten dat het kabinet niet van plan is af te wijken van het Regeerakkoord: kinderopvang(toeslag) als instrument om de arbeidsparticipatie te bevorderen en daarnáást gerichte inzet via voor- en vroegschoolse educatie om achterstanden te voorkomen. Van Ark vreest dat een breed toegankelijke basisvoorziening leidt tot verwatering van middelen. Groenlinks, PvdA en SP wezen de staatssecretaris op alle onderzoeken en onafhankelijke adviezen die echter duiden op de voordelen van een basisvoorziening voor alle peuters. ‘We leven in een Haagse realiteit’, merkte Kamerlid Gijs van Dijk op namens de PvdA.

In gesprek met gemeenten

Wel gaf staatssecretaris Van Ark aan dat zij in gesprek wil met gemeenten over de zestig miljoen die haar voorganger Lodewijk Asscher vrijmaakte voor het vergoeden van kinderopvang. Dit bedrag dat gemeenten extra ontvingen zou ongeveer goed zijn voor twee dagdelen opvang per week. Van Ark wil in de gesprekken vooral ophalen waarom sommige ouders hun kind op dit moment niét naar een peutervoorziening sturen. Daarbij wil zij de positieve effecten van opvang benadrukken, gaf ze aan.

Verschillende partijen hebben aangekondigd moties te willen indienen in een VAO.

Week van het Jonge Kind

Meer weten over de Week van het Jonge Kind en de activiteiten die in dit kader plaatsvinden? Kijk op deze website.