Nieuws

Kinderopvangsector komt met Kinderopvangakkoord voor nieuw kabinet

Alle partijen in de kinderopvangsector roepen in hun Kinderopvangakkoord een nieuw kabinet op om prioriteit te geven aan brede toegankelijkheid van de kinderopvang. De ambitie van het akkoord is om de kinderopvang zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor ieder kind van nul tot twaalf jaar. Of de ouders nu werken of niet.  

Het Kinderopvangakkoord is een initiatief van BK, BMK, BOinK, BVOK, Nysa, PPINK, Sociaal Werk Nederland en Voor Werkende Ouders. Volgens de partijen is goede kinderopvang ‘van grote waarde voor de ontwikkeling van jonge kinderen, vooral voor die in kwetsbare posities’. 

De initiatiefnemers willen dat de politiek de kinderopvang de komende jaren steeds verder gaat verbeteren, bijvoorbeeld door de betaalbaarheid te vergroten en te komen tot een uitvoeringssysteem dat simpel en begrijpelijk is voor ouders. Ze pleiten voor het geleidelijk invoeren van maatregelen, omdat brede toegankelijkheid en betere betaalbaarheid effect hebben op de vraag naar kinderopvang.  

De PO-Raad is blij met dit gezamenlijke akkoord vanuit de kinderopvangsector. Wij sluiten ons dan ook van harte aan bij de oproep aan een nieuw kabinet om snel te komen tot een toegankelijker kinderopvangstelsel.  

Lees meer over onze visie op samenwerking met kinderopvang.  

Kinderen hangen slingers op