Nieuws

PO-Raad pleit voor toegankelijke kinderopvang in strijd tegen kansenongelijkheid

De PO-Raad is kritisch op het onderzoek van demissionair minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) naar het verlagen van de leerplicht en verplichte voorschoolse educatie voor kinderen die dat nodig hebben. Als het demissionair kabinet echt iets tegen kansenongelijkheid wil doen, kan zij zich beter richten op toegankelijke kinderopvang.

Demissionair minister Paul liet afgelopen vrijdag aan RTLNieuws weten dat zij onderzoek gaat doen naar het verlagen van de leerplicht van 5 naar 4 jaar en het verplichten van de voorschool voor kinderen vanaf 2,5 jaar ‘die dat echt nodig hebben’.  

Op dit moment gaat 97 procent van de vierjarigen al naar school. Volgens de PO-Raad doet het verlagen van de leerplicht dan ook weinig voor het vergroten van de kansengelijkheid. In 2010 adviseerde de Onderwijsraad ook om de leerplicht niet te vervroegen.  

Maak voorschoolse educatie toegankelijk 

De PO-Raad vindt het uiteraard heel erg belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen die baat hebben bij voorschoolse programma's die ook kunnen volgen. Maar wij betwijfelen of een verplicht karakter de beste manier is om dit te stimuleren. Programma’s voor voorschoolse educatie zijn namelijk meestal gekoppeld aan de kinderopvang; ouders weten door administratieve rondslomp en ‘toeslagenangst’ deze programma's niet altijd te vinden.  

Wij pleiten daarom voor toegankelijke kinderopvang en daarmee voor toegankelijke vroegschoolse educatie, zonder financiële en administratieve drempels. Dat werkt beter dan een extra verplichting. 

Het demissionair kabinet en de formerende partijen kunnen hiermee aan de slag door de zogenaamde arbeidseis voor vergoeding van de kinderopvang te laten vervallen. Alle kinderen kunnen dan naar de voorschool, ook als hun ouders niet werken. Daar leren ze samen spelen en wordt hun ontwikkeling begeleid door geschoolde professionals, met extra aandacht voor de kinderen die dit nodig hebben. Daarmee kunnen achterstanden al voor het vierde levensjaar worden gesignaleerd én voorkomen.

Kinderen zijn aan het knutselen in de klas met lerares