Nieuws

NRC: ‘School verantwoordelijk voor organiseren opvang’

Schoolbesturen hebben een verregaande verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kinderen op de buitenschoolse opvang terecht kunnen, dat schreef het NRC op 24 februari. In het artikel refereren vijf onderwijsjuristen aan een in 2007 ingevoerde wet. Deze wet is hierna al snel in de vergetelheid geraakt. Ook de PO-Raad had de gevolgen van de wetsuitleg niet scherp. 

In 2007 is deze wet ingesteld om het ouders gemakkelijker te maken om werk en zorg te combineren. Zij moeten hun kinderen de hele dag onder kunnen brengen op school en aansluitend de buitenschoolse opvang. De hedendaagse praktijk is echter dat ouders in sommige regio’s tegen wachtlijsten aanlopen. 

De juristen benoemen dat schoolbesturen alternatieven moeten zoeken wanneer er een wachtlijst is. Bijvoorbeeld door met meer aanbieders van kinderopvang of met gastouders samen te werken. Ook geeft een van hen aan dat ouders het schoolbestuur zelfs voor de rechter kunnen dagen. Dit is overigens niet eerder gebeurd.  

Personeelstekort is groot knelpunt

Naast het onderwijs kampt ook de kinderopvang met een groot personeelstekort. Het plan om kinderopvang voor werkende ouders vrijwel gratis te maken zet dit nog meer onder druk. De PO-Raad ziet hier kansen voor intensieve samenwerking tussen onderwijs en opvang. Bijvoorbeeld op het vlak van combinatiefuncties. Zo kan iemand overdag als onderwijsassistent aan de slag, en daarna op de bso. Deze werktijden zijn voor werknemers interessanter dan de korte bso-contracten van slechts enkele uren per dag. Bovendien biedt een gezamenlijk aanbod van onderwijs, sport en cultuur voordelen voor kinderen. Een gevarieerd aanbod van activiteiten draagt bij aan hun brede ontwikkeling. 

 

kindercommissie