Interview

Sterrenschool De Globetrotter: 'We laten kinderen stralen en hun talenten ontdekken'

Tineke Visser is nu zeven jaar de directeur van Sterrenschool De Globetrotter. De basisschool ligt in het hart van de Afrikaanderwijk - een oude arbeiderswijk in het Rotterdamse stadsdeel Feyenoord. Het hele team op deze school is vastberaden om de basisvaardigheden te verbeteren en aanvullend onderwijs te bieden aan kinderen die dat nodig hebben.

"Als het gaat om gelijke kansen," legt Tineke Visser uit, "is ongelijke behandeling soms noodzakelijk om voor ieder kind het verschil te maken. We starten al vroeg door een extra leerkracht in groep 1 en 2 in te zetten. De taalachterstand waarmee veel kinderen in deze wijk hun basisschooltijd starten, moet zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd om de achterstand in te lopen."

Het effectief inzetten van beschikbare subsidies is een cruciaal onderdeel van Visser's aanpak. Door te kiezen voor samenwerking met non-profitorganisaties in plaats van commerciële partijen, wordt het budget volledig ingezet voor de kinderen die aanvullend onderwijs nodig hebben. Vanaf het allereerste begin heeft Visser met dit ethos de basis gelegd voor het beleid van de school, waarbij de Medezeggenschapsraad (MR) is betrokken. De bekostiging van het aanvullend onderwijs is geregeld via de Regio Deal en vanuit de gemeente via het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. In deze Regio Deals werken de Rijksoverheid en de regio samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken.

“Een belangrijk aspect van het aanvullend onderwijs op Sterrenschool de Globetrotter is de dagprogrammering, vertelt Visser." De dagprogrammering omvat maar liefst tien uur aan extra activiteiten per week, ingevuld door zogenaamde vakkrachten van verschillende organisaties of zelfstandigen. De school werkt graag samen met onder andere Vakmanstad, een non-profitorganisatie met jarenlange ervaring. Vakmanstad ontwikkelt en verzorgt lesprogramma's. De vakkrachten nemen de les over vanaf 14:15 tot 15:30, aansluitend op de reguliere schooldag die duurt van 08:30 tot 14:15.

"Met het aanbod dat wordt verzorgd door de vakkrachten streven we naar een geïntegreerd programma voor de middag", legt Visser uit. "Dit omvat naast een talent- en sportprofiel bijvoorbeeld muziek, Engelse taal, technieken handvaardigheid – Deze laatste activiteiten hebben we uit de reguliere lestijd gehaald, zodat we die tijd kunnen besteden aan de basisvaardigheden taal en rekenen."

Als het gaat om samenwerking, richten we ons vooral op partijen in de buurt. Het was dan ook vanzelfsprekend toen Clubhuis Feyenoord zich vestigde naast de school met hen een samenwerking aan te gaan, een mooie unieke kans. Tijdens de grote pauze nemen maatschappelijke trainers van Feyenoord, samen met stagiaires, de kinderen mee voor een half uur sport en spel. Met Clubhuis Feyenoord op slechts een steenworp afstand, is het daarnaast een ideale plek om in het naschools aanbod extra onderwijsondersteuning te bieden.   

“Relatie en bouwen aan het vertrouwen van de kinderen is van groot belang als het gaat om de effectiviteit van de verschillende aangeboden extra activiteiten," benadrukt Visser. Daar waar mogelijk zetten we dan ook eigen mensen in voor de extra activiteiten. Naar de toekomst toe willen we dit verder uitbreiden.

Visser sluit af: “Hoewel het moeilijk is om meetbare resultaten te leveren, zijn de effecten duidelijk merkbaar in het gedrag en welzijn van de kinderen. We laten ze stralen en hun talenten ontdekken. We zien dat ze gelukkig zijn en dat ze graag naar school komen - dat is de beste basis die we kunnen bieden".

Sterrenschool De Globetrotter

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten