Nieuws

PO-Raad en VSG lanceren handreiking gegevensuitwisseling bij bewegingsonderwijs 

Scholen gebruiken steeds vaker softwareapplicaties binnen het bewegingsonderwijs. In deze software kunnen leraren de (sport)resultaten van leerlingen bijhouden. Vaak heeft dit soort software ook de mogelijkheid om gezondheidsgegevens van leerlingen vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan gewicht, lengte, BMI (body mass index) of motorische vaardigheden. Wat is de rol van scholen, sportorganisaties, gemeenten en GGD’en in dit kader? Hoe wordt privacy gewaarborgd? Dat staat beschreven in de Handreiking gegevensuitwisseling bij bewegingsonderwijs, ontwikkeld door de PO-Raad en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). 

Het gebruik van softwareapplicaties in het bewegingsonderwijs heeft een vlucht genomen door de uitvoering van het Nationaal Sportakkoord. Voor betrokken organisaties is het  echter vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die in de software worden opgeslagen. Is dat de software(leverancier), de school zelf of zijn dat bijvoorbeeld buurtsportcoaches? Daarnaast is er onduidelijkheid over wanneer er toestemming gevraagd moet worden aan ouders/verzorgers, wie opdracht geeft tot anonimiseren en of je (anonieme) gegevens mag delen met bijvoorbeeld de gemeente, GGD en/of de sportorganisatie. De Handreiking gegevensuitwisseling bij bewegingsonderwijs biedt handvaten voor het beantwoorden van dit soort vragen. In de praktijk kan een situatie soms afwijken van de in deze handreiking omschreven omstandigheden. Zoek daarom altijd aanvullend advies en betrek de functionaris gegevensbescherming. 

Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad: ,,Het is van belang dat scholen altijd de regie hebben en houden over hun data en gegevens van leerlingen. De Handreiking gegevensuitwisseling bij bewegingsonderwijs biedt houvast bij het maken van goede afspraken hierover met softwareleveranciers en partijen om de school heen, zoals gemeenten of sportorganisaties.''

Download de digitale handreiking. Een papieren exemplaar is indien gewenst op te vragen via info@sportengemeenten.nl.  

Meer weten? 

  • Samenwerken en kennis uitwisselen over informatiebeveiliging en privacy met andere scholen kan via het Netwerk IBP po/vo. Het netwerk is bedoeld voor privacy professionals en functionarissen gegevensbescherming in het funderend onderwijs. Binnen het netwerk wordt informatie met elkaar uitgewisseld en samengewerkt, bijvoorbeeld aan de uitvoering van een DPIA (Data Protection Impact Assessment). Het netwerk wordt ondersteund door de PO-Raad, VO-raad, Kennisnet en SIVON.  
  • Informatie over de aanpak van informatiebeveiliging en privacy op school is te vinden op de Aanpak IBP
  • Het Privacyconvenant is ontwikkeld in publiek-private samenwerking en biedt een model verwerkersovereenkomst voor partijen in het onderwijs.  

Downloads

PDF, 2.17 MB