Nieuws

Vraag subsidie aan voor ondersteuning bij bewegen en bewegingsonderwijs

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn scholen wettelijk verplicht om minimaal twee uur bewegingsonderwijs te geven, door een bevoegde (vak)leerkracht. In de aanloop naar die verplichting kunnen schoolbesturen dit schooljaar subsidie krijgen voor een procesbegeleider die samen met de school kijkt hoe die vereiste uren bewegingsonderwijs te realiseren. 

Bewegingsonderwijs  

Vanaf 1 september 2021 kunnen schoolbesturen de subsidie Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs aanvragen. Het doel is allereerst scholen ondersteunen zodat ze per 1-8-2023 voldoen aan de wettelijke eis van twee uur bewegingsonderwijs. Met de subsidie kan een procesbegeleider worden aangesteld die een schoolbestuur, scholengroep of scholen helpt bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor de problemen die het geven van de lessen in de weg staat. 

Bewegen door de schooldag heen 

Maar krijgen uw leerlingen al twee uur bewegingsonderwijs van een bevoegde leerkracht, dan kan uw school/bestuur ook subsidie aanvragen om kinderen te stimuleren door de schooldag heen meer te bewegen. De procesbegeleider kan de school begeleiden hier inhoud aan te geven, en bijvoorbeeld bewegen een plek te geven in het schoolbeleid. De procesbegeleider kan ook worden ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs door bijvoorbeeld de samenwerking tussen verschillende vakleerkrachten tot stand te brengen op lokaal of regionaal niveau.  

Subsidie Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs 

Het schoolbestuur kan voor meerdere scholen subsidie aanvragen, waarbij het doel per school mag verschillen. Je kunt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 een maximaal bedrag van €25.000 per bevoegd gezag aanvragen voor de aanstelling van een procesbegeleider. Een extra subsidie van €15.000 kan per extra deelnemende school (locatie), vallend onder hetzelfde bevoegde gezag, worden aangevraagd tot een maximum van totaal €85.000 per bevoegd gezag. 

Algemene informatie over de subsidie vind je op de website van DUS-I. Van 1 t/m 30 september 2021 (eerste tijdvak) vind je hier ook het aanvraagformulier.  

Vragen? Daarvoor kun je terecht op de informatiepagina van DUS-I. Je vindt hier zowel een contactformulier als het telefoonnummer (kies voor “optie 2 OCW”). 

In samenwerking met PO-Raad, VSG en ALO-Nederland heeft de KVLO een landelijk ondersteuningsteam opgezet. Informatie over ondersteuning bij bewegingsonderwijs vind je op www.impulsbewegingsonderwijs.nl.