Nieuws

Hoe bespreek je op school het Israëlisch-Palestijns conflict?

De escalatie van het Israëlisch-Palestijns conflict zorgt voor maatschappelijke onrust, die ook de Nederlandse scholen binnenkomt. Het conflict kan heel verschillende reacties oproepen bij leerlingen en tot spanning leiden in de klas. Hoe ga je hier als school mee om? In dit artikel verwijzen we naar een aantal handvatten dat is gedeeld door verschillende organisaties.

Stichting School & Veiligheid deelt op haar website tips om het gesprek over het Israëlisch-Palestijns conflict aan te gaan en om te gaan met de emoties die een dergelijke heftige conflictsituatie kan oproepen bij leerlingen. Schoolleiders en leraren kunnen voor advies en ondersteuning op dit vlak gebruikmaken van hun adviespunt en is hun calamiteitenteam 24/7 telefonisch bereikbaar voor ondersteuning in geval van nood.   

Het Expertisepunt Burgerschap heeft een overzicht aan mogelijke leermiddelen en bijbehorende tips opgesteld voor het primair en voortgezet onderwijs. Ook hebben Diversion en Yalla! een handreiking opgesteld voor directies om tot eenduidig beleid en bijbehorende communicatie te komen. 

Kind kijkt televisie in de klas