Nieuws

Week van de Lentekriebels vraagt een gedegen voorbereiding

De Week van de Lentekriebels helpt scholen bij het maken van een goede start met relationele en seksuele vorming. Hoe kunnen scholen zich hier samen met ouders goed op voorbereiden? 

De Week van de Lentekriebels is dit jaar van 4 tot en met 8 maart, een jaarlijks initiatief van Rutgers en de GGD’en. Vorig jaar was er op sommige scholen onrust rond de week. Een gedegen voorbereiding met ouders en leerkrachten is belangrijk, bijvoorbeeld door ouders tijdig te informeren met een brief en door een informatieavond te organiseren.   

Om schoolleiders te helpen zich voor te bereiden, organiseert Gezonde School een gratis online sessie op dinsdag 6 februari van 14.00 tot 16.00 uur. Hierbij ga je verder in op onderwerpen als ‘Wat vraagt een goede voorbereiding van jou als schoolleider of je leerkrachten?’, ‘Hoe ga je om met lastige vragen of weerstand in een gesprek?’ en ‘Wat kun jij of je collega’s doen tijdens deze week?’.  

Daarnaast kunnen scholen ouders wijzen op informatie vanuit Ouders & Onderwijs en Seksueleopvoeding.info