Nieuws

Kabinet kent 351,6 miljoen euro toe aan technologieonderwijs

Het programma Techkwadraat kan van start. Dit programma heeft als doel technologieonderwijs voor ieder kind toegankelijk te maken, ongeacht achtergrond of sociaaleconomische status. Ieder kind krijgt een stevige basis van technische, digitale en praktische vaardigheden mee. De brede oriëntatie biedt de mogelijkheid tot goede en weloverwogen studie- of beroepskeuzes. 

Het kabinet heeft, op advies van de Nationaal Groeifonds commissie, besloten om deels voorwaardelijk 351,6 miljoen euro aan dit voorstel toe te kennen. Dit voorstel is ingediend en omgezet in een onvoorwaardelijke toekenning van 145,8 miljoen euro tot en met 2027. Waarbij de overige 205,8 miljoen euro voorwaardelijk is op basis van de midterm. Het voorstel voor het programma is ingediend door OCW en EZK, met Platform Talent voor Technologie (PTvT) als penvoerder.

Binnen het programma gaan regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, bedrijven en buitenschoolse organisaties aan de slag om de impact van hun lopende initiatieven en activiteiten op het gebied van technologieonderwijs te vergroten. Dit betreft techniek, technologie, ICT, (natuur) wetenschappen of praktijkvaardigheden.

Na de zomer komt er meer informatie over de subsidieregeling en wordt er een landelijke kennis en ondersteuningsstructuur ingericht.

Meer weten?

Bezoek de website van het Platform Talent voor Technologie.
 

Autootje dat in elkaar wordt gezet door kind met techniekles

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten