Nieuws

Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede: ‘Deze tijd vraagt om samenwerking’

Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede biedt noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen uit kwetsbare gezinnen op al haar scholen. Het Jeugdloket en de leerplichtambtenaar helpen om die laatste groep naar school te krijgen. Desnoods is zelfs 24-uurs opvang beschikbaar. De coronacrisis geeft een boost aan de samenwerking tussen schoolbesturen, de gemeente en andere partners.

Aanvankelijk koersten de schoolbesturen in Wijk bij Duurstede af op een centrale noodopvang. Bestuursvoorzitter Henny Sikken was daarover in overleg met collega-besturen en de gemeente en er was zelfs al een voorbereidende notitie over geschreven. “Maar we besloten eerst te kijken om hoeveel kinderen het ging. In de beginperiode waren dat maar kleine groepen per school. Mijn directeuren lieten weten dat zij de noodopvang graag zelf wilden regelen.”


Kleine groepjes

En zo ging het: elke school ontving dagelijks tussen de acht en dertien leerlingen, die in kleine groepjes aan het werk gaan. ,,Ik ben blij dat wij hebben geluisterd naar onze directeuren”, zegt Sikken. ,,Er zijn veel meer kinderen bij gekomen. Bij een opvang op één centrale locatie zou de groep veel te groot worden. We merken bovendien dat sommige leerkrachten het lastig vinden om voldoende afstand te houden. Dat zou bij een grotere groep nog moeilijker zijn.”

Achteraf goed dat we kozen voor decentrale opvang


Jeugdloket en Leerplicht helpen

De noodopvang is ook bedoeld voor kwetsbare kinderen. Sikken: ,,We kijken steeds: gaat het om een kwetsbaar kind, of een kind uit een kwetsbare thuissituatie? In dat eerste geval kan het ontregelend werken voor de groep. Gelukkig werken we heel direct samen met de sbo/so school binnen onze gemeente. Als het nodig is, kunnen we hun kennis inzetten.”

Het Jeugdloket en de leerplichtambtenaar helpen om de kwetsbare gezinnen in beeld te brengen.,,Het Jeugdloket kent deze ouders en wijst hen op de noodopvang”, vertelt Sikken. ,,Deze ouders zijn daar doorgaans heel blij mee. Zo komt er even wat rust en ontspanning thuis. Vaak kiezen we samen voor drie dagen opvang per week. Als het nodig is, kunnen we zelfs opschalen naar 24-uurs opvang. Dat is nog niet gebeurd, maar het is fijn dat het kan. In Wijk bij Duurstede zit een organisatie die weekendopvang biedt voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Hier kunnen kinderen in geval van nood een periode verblijven.”

Noodopvang volgt afstandsonderwijs

De leerkrachten hebben hun handen vol aan het afstandsonderwijs. De noodopvang wordt bemenst door ‘poolers’, leerkrachten die normaal gesproken invalwerk doen, samen met pedagogisch medewerkers van de bso. Bij de noodopvang volgen de kinderen afstandsonderwijs, net als hun klasgenoten die thuis zitten. De begeleiders helpen hen met inloggen en op gang komen, zoals thuiszittende ouders dat doen met hun eigen kinderen.