Nieuws

Verkiezingsinzet PO-Raad: structurele uitdagingen vragen structurele investeringen

Elke dag werken ruim 185.000 professionals aan goed onderwijs voor alle 1,5 miljoen leerlingen in het primair onderwijs. Tegelijkertijd staat de onderwijskwaliteit onder druk, met name door de grote personeelstekorten. De PO-Raad pleit daarom in haar inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen voor structurele middelen om de gaten in de formatie en de uitdagingen rond de onderwijskwaliteit serieus te lijf gaan.  

LEES ONZE VERKIEZINGSINZET   

Scholen kregen de afgelopen jaren weliswaar extra geld, maar dat werd voor een belangrijk deel verdeeld via vele tijdelijke subsidies. Met tijdelijk geld kunnen we onderwijsprofessionals vooral tijdelijk werk bieden, terwijl de sector iedere leraar, ondersteuner en schoolleider hard nodig heeft. Bovendien brengt deze ‘subsidieconfetti’ een veelvoud aan regels en bestedingsvoorschriften met zich mee. Beide problemen zijn met één afspraak te ondervangen: ruil de tijdelijke middelen in voor structureel geld. Zo kunnen onze leden werk maken van een duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit en een breed aanbod voor alle kinderen.  


De PO-Raad pleit voor maatregelen op het gebied van onderwijsarbeidsmarkt, onderwijskwaliteit en onderwijskansen:  
 

Onderwijsarbeidsmarkt 

Als sectorvereniging hebben wij een grote verantwoordelijkheid bij het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving voor de onderwijsprofessionals van nu en van morgen. Tegelijkertijd vraagt het personeelstekort om aanvullende overheidsmaatregelen in de strijd tegen het personeelstekort. Zo vragen we een nieuw kabinet voldoende loonruimte beschikbaar te stellen om onderwijsprofessionals een marktconform salaris te bieden. 
 

Onderwijskwaliteit  

Hoewel de omstandigheden per school verschillen, worstelt de hele sector met de vraag hoe we onze ambities rond het verbeteren van de onderwijskwaliteit kunnen realiseren binnen de huidige arbeidsmarkt. Investeer daarom onder andere breed in het landelijk duurzaam versterken van rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid. Ook roepen we op om structureel te investeren in onderwijshuisvesting. 
 

Onderwijskansen  

Om kansengelijkheid te bevorderen, is het van groot belang dat het primair- en voortgezet onderwijs en aanpalende sectoren als kinderopvang en jeugdzorg zich in samenhang ontwikkelen. De PO-Raad pleit daarom onder andere voor het bieden van perspectief op latere selectie op de middelbare school en het wegnemen van tegenstrijdige wet- en regelgeving tussen de verschillende sectoren. 


Meer informatie over deze drie thema’s en de gewenste maatregelen is te lezen in onze volledige verkiezingsinzet Goed onderwijs voor ieder kind

Lekker samen aan het lunchen

Downloads

Verkiezingsinzet PO-Raad 2023
PDF, 4.05 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten