Ondersteuningsaanbod

De PO-Raad biedt je op verschillende manieren ondersteuning aan. Ben je op zoek naar tools om je HRM uit te voeren, wil je deel uitmaken van een kennisgroep, of heb je een juridische vraag? Bekijk hier ons ondersteuningsaanbod.

Kinderen achter laptop

Onderwijskwaliteit

Goed Worden, Goed Blijven

Ondersteuningstraject voor scholen en besturen die onvoldoende of zeer zwak beoordeeld zijn door de inspectie op het gebied van onderwijskwaliteit.

Lees meer

Goed Worden, Goed Blijven+: 

Ondersteunings- traject voor scholen en besturen die risico’s zien in hun onderwijskwaliteit en hier preventief mee aan de slag willen gaan.

Lees meer

Bestuurlijke visitatie

Een traject voor schoolorganisaties waarin je reflecteert op het bestuurlijk denken en handelen en dit aanscherpt door in gesprek te gaan met andere bestuurders uit het primair onderwijs.

Lees meer

Onderwijskansen

Ondersteuning onderwijs aan nieuwkomers: 

Ondersteunt scholen en besturen die onderwijs aan nieuwkomers verzorgen.

Lees meer

Steunpunt Passend Onderwijs (SPO): 

Ondersteunt scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in het po, vo en so bij de uitvoering van passend onderwijs en de beweging naar inclusiever onderwijs.

Lees meer

Professionalisering

PO-Academie:

Toe aan een nieuwe stap in jouw professionele ontwikkeling? Of wil je investeren in de onderwijskwaliteit van je school of bestuur? Kijk dan eens bij de PO-Academie. Hier vind je professionaliseringsaanbod voor bestuurders, schoolleiders en adviseurs in het primair onderwijs, zoals: 

  • LEERTRAJECTEN: leren en ontwikkelen samen met collega’s uit het hele land. 
  • KENNISGROEPEN: uitwisselen van kennis, ontwikkelingen en ervaringen op bepaalde thema’s of vakgebieden.
  • ONDERSTEUNINGSTRAJECTEN: ondersteuning op maat bij jouw onderwijsvraagstuk.

Lees meer

Juridische Helpdesk:

Helpt leden met juridische vragen over arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, bekostiging, huisvesting, medezeggenschap en onderwijsbeleid.

Lees meer

Digitalisering

Digitaal Veilig Onderwijs: 

Biedt een normenkader, een groeipad en divers ondersteuningsaanbod (denk aan diensten, tools, netwerken, leertrajecten en praktijkvoorbeelden) om schoolorganisaties te helpen in 2027 digitaal veilig te zijn.

Lees meer

Verantwoording

Vensters

Helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. Het programma heeft verschillende modules waarmee zelf regie kan worden gevoerd op informatievoorziening en verantwoording.

Lees meer

Scholen op de kaart:

Helpt scholen hun verhaal te vertellen bij data die rechtstreeks van de overheid komen. Aangevuld met eigen, unieke informatie over bijvoorbeeld de sfeer, de tevredenheid of het beleid.

Lees meer

Schoolbesturen op de kaart

Biedt op basis van data informatie over alle schoolbesturen in Nederland. Geeft Inzicht in aantal vestigingen, leerlingen, aantal medewerkers, FTE, verzuim, financien en huisvesting.

Lees meer

Samenwerkingsverbanden op de kaart

Samenwerkingsverbanden vertellen hun verhaal bij de data die rechtstreeks van de overheid komen.

Lees meer

Dashboard passend onderwijs

Biedt cijfermatige sturings- en verantwoordingsinformatie aan directeuren en coördinatoren van samenwerkingsverbanden in het PO en VO.

Lees meer

Format bestuursverslag

Helpt bij het schrijven van een bondig bestuursverslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert in het kader van horizontale en verticale verantwoording. Scan de

Lees meer