Registratie COVID-19: wat mag wel en niet volgens de privacywetgeving? 

Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. In het geval van een ziekmelding willen zij logischerwijs graag weten of er sprake is van een besmetting met het coronavirus. De AVG verbiedt het om gezondheidsgegevens te registreren. Dit zorgt in de praktijk voor onwenselijke situaties. De PO-Raad is hier met de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie van OCW over in gesprek.

Het is volgens de privacyregels niet toegestaan om bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, te registreren of te delen met anderen. Voor onderwijsinstellingen wordt hierop door de Autoriteit Persoonsgegevens geen uitzondering gemaakt. Er mag dus wel geregistreerd worden dat iemand ziek is of thuis onderwijs geeft of volgt, maar niet wat die persoon mankeert. Deelt de leerling of medewerker uit zichzelf wat hij of zij mankeert? Ook dat is geen reden om het te noteren.

PO-Raad vindt regels te strikt

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen scholen en schoolbesturen lezen wat wettelijk wel en niet is toegestaan. De PO-Raad wil benadrukken dat zij de voorschriften te strikt vindt. Om voor een veilige leer-en werkomgeving te kunnen zorgen kan het nodig zijn om een registratie bij te houden. De PO-Raad en de VO-raad zijn hier met de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie van OCW over in gesprek. Via onze website houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.    

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 7 januari 2021

Nieuwscategorieën