ICT organiseren

Om technologie goed en veilig te kunnen gebruiken moeten de randvoorwaarden op orde zijn. Dat geldt voor de infrastructuur, zoals devices en veilig internet, maar ook voor de omgang met data en privacy.

Besturen hebben de verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren waarin de (digitale) veiligheid van leerlingen en medewerkers gewaarborgd is. En waar scholen op basis van onderwijskundige keuzes de kansen van technologie kunnen benutten. Met landelijke afspraken en standaarden ondersteunen we deze verantwoordelijkheid.

Laptop met een slot en sleutel

Wat doet de PO-Raad?

  • We onderhouden de afspraken in het Privacyconvenant met private partijen en ondersteunen de sector met een model verwerkersovereenkomst. 
  • We brengen de bestuurlijke verantwoordelijkheden en streefniveaus ten aanzien van (professionele omgang met) digitalisering in kaart en maken hierover sectorafspraken.
  • We stimuleren de ontwikkeling van gestandaardiseerde modellen (FORA, RIO en ICT-voorwaarden) en jagen het gebruik ervan aan. 
  • We stimuleren kennisontwikkeling en samenwerking in de sector middels het Netwerk IBP, de Aanpak IBP en andere werk- en kennisgroepen.

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten

Actueel