Nieuws

Voldoe makkelijk aan de AVG-verplichting met de Dienst Verwerkersovereenkomsten

Als schoolbestuur ben je verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken met leveranciers over het verwerken van persoonsgegevens. Dat doe je door het toetsen en ondertekenen van een verwerkersovereenkomst. De Dienst Verwerkersovereenkomsten maakt het sluiten en tekenen van verwerkersovereenkomsten met leveranciers eenvoudig.

Ga naar de Dienst Verwerkersovereenkomsten

Met de Dienst Verwerkersovereenkomsten krijg je de verwerkersovereenkomst aangeboden in één vast format en zijn de gegevens al voor je ingevuld. Beoordelen en ondertekenen verloopt daarna volgens een vast proces. Je hebt hierdoor als schoolorganisatie altijd in beeld met welke leveranciers je via deze dienst een verwerkersovereenkomst hebt gesloten en welke je nog moet ondertekenen.

Ruim 600 schoolorganisaties

Uit onderzoek van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet bleek dat het proces rond het sluiten van verwerkersovereenkomsten veel tijd kost voor schoolorganisaties. Ook komt een verwerkersovereenkomst niet altijd bij de juiste, tekenbevoegde persoon terecht. De Dienst Verwerkersovereenkomsten biedt hiervoor de oplossing. 

De dienst is op verzoek van de PO-Raad en VO-raad door Kennisnet ontwikkeld en is dit voorjaar gelanceerd. En met succes: inmiddels maken al meer dan 600 schoolorganisaties in het primair en voortgezet gebruik onderwijs van de dienst en zijn er ruim 100 leveranciers aangemeld.

Werken aan laptop

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten