Nieuws

AD: 'Noodlijdende scholen in de problemen door starre regels'

Starre regels belemmeren scholen in hun pogingen om leerlingendaling goed het hoofd te kunnen bieden. Daardoor dreigen zij de deuren te moeten sluiten. Dat stelden de PO-Raad en de VO-raad in het Algemeen Dagblad op 7 december.

Steeds meer basisscholen verdwijnen

Het aantal basisscholen dat verdwijnt, stijgt ieder jaar. Zo verdwenen er afgelopen jaar 124 scholen, een recordaantal. Een schoolbestuurder die in de krant aan het woord komt, laat weten dat regels hem in de weg staan om maatregelen te nemen. ,,We moeten wachten tot een school de opheffingsnorm bereikt. Lang voordat dit het geval is, is de school al failliet, omdat de opheffingsnorm onrealistisch laag ligt.’’

Daarnaast geeft de bestuurder aan dat hij last ondervindt van de fusietoets. De PO-Raad en de VO-raad willen beide dat deze toets, de wet die toetst of scholen mogen fuseren, wordt opgedoekt. Ze wijzen op de kritische evaluatie van de wet, die vorige maand naar de Kamer is verstuurd. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, wil dat er nu actie wordt ondernomen. ,,Het is mij onduidelijk waarop nog wordt gewacht. Het is al lang vijf voor twaalf geweest’’.

Ook middelbare scholen voelen steeds meer de pijn van bevolkingsdaling. Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, pleit in het dagblad voor meer flexibiliteit om de leerlingendaling op te kunnen vangen.