Blog

Blog Freddy Weima | We zijn begonnen

Deze week is ook de regio Noord weer begonnen en dus zijn alle scholen weer open. Een nieuw schooljaar waarin kinderen leren, zich ontwikkelen. Een nieuw jaar dat mooie onderwijsverhalen zal opleveren, verhalen die best wat meer verteld mogen worden. Een nieuw jaar waarin we al onze kinderen een goede leraar gunnen en waarin we alles op alles moeten zetten om dat voor elkaar te krijgen. 

 

Het is ook een nieuw jaar voor de politiek. En niet zomaar een nieuw jaar: we gaan een nieuw politiek tijdperk tegemoet. De groep 8-musicals in de regio Midden waren nog maar net klaar of het kabinet viel, zo pal voor de zomervakantie. In de zomer zagen we een lange parade van politici die met ons hun toekomstplannen deelden. Velen kondigden aan te stoppen, maar er doken ook nieuwe gezichten op - of op z’n minst nieuwe oude gezichten. 


Eveneens in de zomer werden de verkiezingsprogramma’s geschreven. Als PO-Raad hebben we – net als bijvoorbeeld de VO-raad en de Algemene Onderwijsbond - onze suggesties daarvoor aan de verschillende politieke partijen meegegeven. We leggen de nadruk op de grote opgaven in onze sector - kwaliteit, onderwijskansen en personeelstekorten - maar vragen ook aandacht voor de toestand van veel van onze gebouwen. Zou de politiek eindelijk een eind willen maken aan de decennialange desinvestering in onderwijshuisvesting? Inmiddels is een aantal programma’s gepubliceerd; het beeld is wisselend. Zo zeggen de VVD en de SP er niks over, maar wijdt GroenLinks-PvdA een tekstblok aan ‘duurzamere scholen’ en wil het CDA ‘investeren in goede scholen’. 


Een ding is zeker: de politieke constellatie gaat veranderen. We zien niet alleen veel nieuwe lijsttrekkers, maar ook nieuwe politieke partijen. Natuurlijk de BBB, die zomaar met een interessante onderwijsparagraaf zou kunnen komen.  


Ook ben ik benieuwd naar de onderwijsplannen van Pieter Omtzigt en zijn Nieuw Sociaal Contract-partij. Opvallend is dat hij goed bestuur als een van zijn speerpunten noemt. Het zou mooi zijn als we - wellicht aangemoedigd door de steun voor Omtzigt - nu eens écht stil zouden staan bij dit onderwerp. Dat niet ‘de nieuwe bestuurscultuur’ als schaamlap wordt gebruikt om vervolgens vrolijk door te gaan met het gebruikelijke politieke stuntwerk. Niet de maatregelen centraal, maar de mensen. Geen sturingsoverload, maar oprechte aandacht voor de vraag hoe je door goed bestuur en het bijbehorende leiderschap de publieke sector versterkt. 


Dit is wat mij betreft het komende schooljaar ook een groot thema in onze sector. Samenwerken aan goed onderwijs voor ieder kind vereist goed bestuur. Want alleen met goed bestuur ondersteun je goed schoolleiderschap en goed werkgeverschap, wat zoals eerder betoogd een van de belangrijkste manieren om écht iets te doen aan de personeelstekorten in onze sector. 
 

Als PO-Raad gaan we de komende maanden met onze leden in gesprek over goed bestuur. Dat doen we aan de hand van een binnenkort te publiceren Kwaliteitsagenda met nieuwe en versterkte bestaande initiatieven. Denk aan accreditatie van bestuurders zoals ook al in de zorg gebeurt, meer ondersteuning in kwaliteitszorg en professionaliseringsprogramma’s. Alles gericht op een sterkere sector, betere kwaliteit en meer kansen voor onze kinderen. 


Graag gaan we hier ook over in gesprek met onze nieuwe minister, Mariëlle Paul. Een eerste ontmoeting smaakt naar meer. We hebben elkaar nodig om het onderwijs te versterken. Hopelijk gaat de nieuwe politieke constellatie daarbij helpen. 


Iedereen een heel mooi nieuw schooljaar!  

Blog Freddy Weima over onderwijshuisvesting

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten