Nieuws

Kennisgroep Bestuurssecretarissen gaat van start

Op 11 juni vond tijdens het congres van de PO-Raad ‘Kennis voor morgen’ de kick-off van de Kennisgroep Bestuurssecretarissen plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezige bestuurssecretarissen kennis gemaakt met elkaar en is gesproken over de opzet en het doel van de kennisgroep. Gedurende het gesprek bleek al snel de meerwaarde van het elkaar ontmoeten, het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. Inmiddels hebben twintig bestuurssecretarissen zich aangemeld als belangstellende voor de Kennisgroep.

Besloten is om twee bijeenkomsten per jaar te organiseren die telkens voorbereid worden door een klein groepje. Inhoudelijke thema’s voor de bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld zijn: onderwijswetgeving, goed bestuur en de rol/functie van de bestuurssecretaris. Naast deze fysieke bijeenkomsten wil de Kennisgroep via Mijn PO-Raad onderlinge kennisuitwisseling stimuleren.

De eerste bijeenkomst is gepland op 25 september 2015 op het kantoor van de PO-Raad in Utrecht. De bijeenkomst start om 10.00 uur en wordt afgerond met een lunch in informele setting. Het thema van deze eerste bijeenkomst is de rol en functie van bestuurssecretaris, met name gefocust op de positie bij implementatie van strategische keuzes/beleid. Dr. Stefan Peij van de Governance University zal tijdens de bijeenkomst een inleiding geven over de ontwikkelingen rondom de rol/functie van bestuurssecretarissen. Hij is de schrijver van het boek ‘De secretaris, functie of beroep’.

Door middel van een mail aan Marlies van den Bel kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Dat kan uiteraard ook als u zich nog niet als belangstellende voor de Kennisgroep Bestuurssecretarissen gemeld hebt.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten