Nieuws

Krijg inzicht in de effecten van COVID-19 voor jouw leerlingen

Het Nationaal Cohort Onderzoek biedt bestuurders en schoolleiders de mogelijkheid schoolspecifieke informatie te krijgen over de ontwikkeling van hun leerlingen in deze corona-tijden. Ook krijg je, als deelnemer aan dit LVS-project, handreikingen over effectieve praktijken in de huidige omstandigheden.

Wat moet je doen om deel te nemen?

Deelnemen aan dit project kan simpel, namelijk door het NCO toestemming te geven om jouw LVS-gegevens te uploaden. Meer heeft het NCO niet nodig, er komen dus geen aanvullende verzoeken. Privacy en anonimiteit zijn gegarandeerd.

Wat levert deelname op?

Deelnemers aan het LVS-project van het NCO, krijgen voor hun eigen scholen:

  • inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen voor alle groepen (op begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde)
  • inzicht in de effecten van COVID19 op de ontwikkeling van de leerlingen en de mate waarin dit verschilt met andere (vergelijkbare) basisscholen in Nederland.

Daarnaast biedt Education Lab Netherlands (samenwerkingspartner van NCO) scholen toegang tot praktische handreikingen voor leraren over ‘wat werkt’, met name rond ouderbetrokkenheid, afstandsonderwijs en het inlopen van eventuele achterstanden.

Privacy en anonimiteit is gegarandeerd

Bij deelname aan het onderzoek wordt de privacy gewaarborgd en is anonimiteit voor jouw leerlingen, scholen en bestuur gegarandeerd. Alleen jij krijgt inzicht in de resultaten. De terugkoppeling wordt gedaan door het NCO, dat hiervoor garant staat. De inspectie heeft geen toegang tot deze gegevens. En de privacy van de LVS-gegevens wordt extra bewaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het is wel van belang dat ouders geïnformeerd worden over deelname, zodat zij een mogelijkheid krijgen om te melden dat de gegevens van hun kind buiten het onderzoek gelaten worden. In de praktijk gebeurt dit weinig. Een voorbeeldtekst die aan ouders gestuurd kan worden staat in het informatiepakket van het NCO LVS-project.

Doe je mee?

Interesse? Een informatiepakket opvragen en je aanmelden kan op de site van het Nationaal Cohort Onderzoek. Op de NCO-pagina vind je ook verdere informatie over het LVS-project.

Klik hier voor meer informatie over het Education Lab NL en de praktische handreikingen.

Vragen kun je mailen naar info@nationaalcohortonderzoek.nl